U Brosko-posavskoj županiji očekujemo da uz Vodovod Vinkovce isporučitelj vode ostane i Vodovod Slavonski Brod

Objavio 3. travnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

Saborski zastupnik HSS-a Davor Vlaović u srijedu je u Hrvatskom saboru raspravljao o predloženom setu zakona o vodama kojima je zadatak urediti gospodarene vodam u Hrvatskoj. U raspravi je govorio o problematici opskrbe kućanstava pitkom vodom, uređenju vodotoka i plovnih puteva kao i vodi koja bi trebala služiti za zalijevanje u procesu proizvodnje hrane.
„Voda je pravo svakog čovjeka, pravo na vodu bi trebalo biti ustavno pravo, kako je to uređeno u nama susjednoj Sloveniji. O vodi se govori kao javnom dobru i nacionalnom bogatstvu, jedna smo od najbogatijih zemalja, članica EU, sa zalihama pitke vode.“
Zaključio je da su naveden razlozi dovoljni da se zaustavi privatizacija izvora pitke i poljoprivrednog zemljišta i ne dozvoli prijenos koncesija na nove vlasnike koji su proizašli iz koncerna Agrokor bez prethodne analize i javne rasprave koje bi trebale pokazati jesu li takvi potezi u interesu hrvatskih građana rekavši „Ovo što se u Hrvatskoj događa postalo je nečiji privatni interes!“
U raspravi je istaknuo kako bi novi Zakon o vodama trebao osigurati bolji monitoring, zaštitu i bolju dostupnost zdravstveno ispravne vode što bi uvijek pozdravio i odobrio, a predloženi Zakon nije takav što je potkrijepio s nekoliko primjerima:
„Dozvolili smo da se u blizini vodocrpilišta regionalnog značaja grade odlagališta otpada: Baćanska kod Davora, Piškornica kod Koprivničkog Ivanca. Što je sa zonama sanitarne zaštite? Jesu li ispravno određene i je li ih itko kontrolirao? Još uvijek nisam dobio odgovor na to pitanje. Što će se dogoditi u slučaju potresa ili druge nepogode dođe li do zagađenja vode u novogradiškom kraju, 60 tisuća ljudi bi ostalo bez pitke vode.“
Vlaović je postavio pitanje nedostupnosti pitke vode hrvatskim građanima jer smatra da mnogi još uvijek nemaju mogućnost niti priključka na vodovodnu mrežu u manjim naseljima ili na hrvatskim otocima, a mnogi rekao je nemaju niti ekonomske mogućnosti koristiti blagodati zdravstveno ispravne pitke vode iz vodovodnih sustava.
Rekao je kako je izgradnja vodovodne mreže velika investicija koju građani i male općine same ne mogu financirati. Zadatak države je naći izvore financiranja i svim građanima osigurati zdravstveno ispravnu pitku vodu. Predložio je formiranje fonda solidarnosti koji bi malim isporučiteljima vode olakšao investiranje u nove vodovode mreže.
„Zašto je od do sada alociranih milijardu i 50 milijuna € za izgradnju vodovoda realizirano ili situirano samo 9,6%. Gdje su kočnice ili tko su kočnice isporučitelj vode ili javna administracija. Za primjer ističem dvije godine pregovaranja za projekt „Brod 3“ kojemu je cilj izgradnja vodoodvodnje i prečistača, tek danas je sastanak u „Hrvatskim vodama“ gdje se definira tehničko rješenje nakon čijeg usvajanja se ide u razradu projekta i pripremu dokumentacije za javno nadmetanje. Stanovnici naselja od Nove Kapele preko Vrpolja do Sikirevaca se pitaju kada će dobiti kanalizaciju i kada će imati prečistače kako se ne bi zagađivala izvorišta pitke vode.“
Vlaović se osvrnuo na neriješeno pitanje zbrinjavanja otpadnog mulja koji je realna opasnost za okoliš ako se ne zbrinjava na ekološki prihvatljiv način. Kao primjer nebrige tog tipa naveo je Čabar na čijem širem području se miješa pitka voda s fekalnim vodama i građani su u kišnom dijelu godine bez zdravstveno ispravne pitke vode. Posebno je bio kritičan u dijelu rasprave koji se odnosio na vodne usluge i planirani broj isporučitelja ode u Hrvatskoj.
„Kriterij od 2 milijuna kubika isporučene vode nije dostatan kriterij, treba procijeniti ukupnu sposobnost isporučitelja vode, njegovu sposobnost korištenja EU fondova, koliko je samoodrživ i najvažnije kolika će biti cijena isporučene vode krajnjem potrošaču, hoće li biti pristupačna svakom građaninu. Mi u HSS-u mislimo da se to pitanje ne može i ne smije određivati uredbom Vlade jer na taj način se podatak o broju isporučitelja skriva od javnosti. Mi u Brosko-posavskoj županiji očekujemo da uz Vodovod Vinkovce isporučitelj vode ostane i Vodovod Slavonski Brod i Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška i Vodovod Đakovo ako oni zadovoljavaju sve navedene kriterije, a ne samo jedan – količinu isporučene vode. Ta problematika nije iskomunicirana s gradovima i općina dokaz tomu je izbjegavanje javne rasprave i reguliranje broja i subjekata koji će isporučivati vodu u Hrvatskoj uredbom Vlade bez bilo kakve javne rasprave.“
Vlaović se osvrnuo na velike gubitke vode u vodovodnim mrežama koji dosežu do 60% od zahvaćene količine vode. Upozorio je na veliki broj zaposlenih u vodovodnim poduzećima, gubitke poduzeća u poslovanju, gubitke vode u mrežama i novi način obračuna po zahvaćenim, a ne po isporučenim količinama vode koji će dovesti do povećanja cijene vode krajnjim korisnicima što će biti novi udar nakon povećanja cijena plina i el. energije koje su već na snazi.
„Voda je u izravnoj vezi s klimatskim promjenama koje se događaju rezultat čega je i ovogodišnja suša na istoku Hrvatske što će za posljedicu imati slabiji urod odnosno manju količinu proizvedene hrane.
Zakonima trebamo stvoriti pretpostavke za očuvane razine podzemnih voda, jedan od načina uređenje akumulacija koje su mehanizam regulacije razine podzemnih voda i rezerva vode za navodnjavanje jer bez navodnjavanja neće biti proizvodnje hrane u Hrvatskoj.“
Govorio je o problemu zapuštenih kanalskih mreža i ne održavanju plovnosti rijeke Save što je jedan od preduvjeta za razvoj kontinentalnog turizma i gospodarstva u Slavonskom Brodu Slavoniji, baš kao i kanal Dunav-Sava te zaključio:
„Zakoni trebaju osigurati dostupnu zdravstveno ispravnu pitku vodu svakom građaninu i odvodnju otpadnih voda. Voda je javno dobro i zato je nedopustivo ograđivanje mora ili zagađivanje rijeka radi zadovoljavanja privatnih interesa. Vodu moramo sačuvati čistom i mora biti ekonomski priuštiva i dostupna svim građanima!“

DV_2

Ostavi komentar