Komu su namijenili hrvatske šume

Objavio 19. srpnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Hrvatska seljačka stranka nije zadovoljna s donesenim Zakonom o šuma jer kako kažu Zakon je stavljen u funkciju velikih tvrtki, a građanima Hrvatske koji tradicionalno žive uz šumu i sa šumom oduzima nasljedna i običajna prava. Stanovnicima koji žive u rubnim dijelovima uz šume oduzeto je pravo izrade ogrjevnog drva. HSS je amandmanom zatraži vraćanje toga prava na način da se u članku 50. dodaje se stavak 4) koji glasi „U šumama u vlasništvu Republike Hrvatske, obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu izrađivati ogrjevno drvo iz posječenih stabala uz obaveznu uspostavu šumskoga reda (samoizrada), za vlastite potrebe i tržište (ogrjevno drvo u količini do 500 m³ godišnje po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu), uz dozvolu i nadzor pravne osobe koja gospodari tim šumama, uz uvjet da su registrirali dopunsku djelatnost radovi u šumarstvu i imaju potrebne kvalifikacije i stručna znanja, te na vlastitu odgovornost što potvrđuju potpisanom izjavom.“
HSS ovci su zatražili zakonsko definiranje poslova koje mogu obavljati zaposlenici Poljoprivredno savjetodavne službe i magistri šumarstva sa završenim smjerom urbanog šumarstva. Obrazlažući Zakon saborski zastupnik Davor Vlaović je kazao :
„Školujemo svake godine na Šumarskom fakultetu urbane šumare, fakultet dobiva dopusnice za taj smjer, a Zakonom o šuma niste im omogućili raditi poslove koje rade njihovi kolege šumari koji su završili programe po vrlo sličnom programu s istim brojem ECTS bodova.
Dali smo prijedlog da se da veći značaj Šumarsko poljoprivrednoj savjetodavnoj službi jer tamo ima preko 30 zaposlenih šumara koji su završili fakultet šumarstva i trebali bi biti u funkciji pomoći pri gospodarenju državnim i pogotovo privatnim šumama. Privatni šumoposjednici su upućeni na licencirane tvrtke koje im moraju doznačit stabla i dati popratne dokumente za sječu, isti u konačnici budu i kupci, To je sukob interesa. To bi mogli i trebali raditi šumari zaposleni u Šumarsko savjetodavnoj poljoprivrednoj službi.“
Hrvatska selačka stranka je uložila amandmane kojima bi Zakon postao prihvatljiviji za struku i građane te manje pogodovao tvrtkama koje se bave doradom, preradom i izvozom drvne građe. Prijedlozi i amandmani nisu prihvaćeni baš kao niti jedan drugi prijedlog koji je stigao iz opozicijskih redova.

Amandmani Zakon o šumama
205

Ostavi komentar