Tražiti ćemo upravljanje naftnim poljima Đeletovci, poručili su opozicijski vijećnici u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije

Objavio 28. veljače 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Županijska skupština Brodsko-posavske županije raspravljala je o problematici opskrbe pitkom vodom stanovnika bivše općine Slavonski Brod. U Sikirevcima, općini istočno od Slavonskog Broda su izvorišta najkvalitetnije pitke vode kojima upravlja i gospodari vinkovački vodovod, i vodoopskrbni sustav je izgrađen prema Vinkovcima. Istovremeno javni isporučitelj vode na tom području je Vodovod d.d. Slavonski Brod i područje pripada distribucijskom području Vodovoda Slavonski Brod.  Tijekom rasprave došlo se do spoznaja kako u Sikirevcima, mada nema niti čuvara, Vinkovčani fiktivno zapošljavaju 27 radnika,, vodu Brođanima prodaju po cijeni  višoj od realne. Istovremeno Brođanima  prijeti ozbiljna nestašica pitke vode.

O čemu se tu zapravo radi ? Što čine Hrvatske vode koje imaju obvezu upravljati javnim vodnim dobrom?

Kako pojasniti građanima županije da živimo na području bogatom pitkom vodom, a u kuće im dolazi skupa voda koja se proizvodi u tvornici vode Vodovoda Slavonski Brod, dio vode za općine Oriovac i  Stupnik, čija je dorada skupa, kupuje se od Vodocrpilišta Davor,  a voda iz Sikirevaca odlazi u Vinkovce.

Brodski vodovod treba preuzeti upravljanje našim , županijskim vodocrpilištem Sikirevci. Nema potrebe osnivati novo poduzeće intencija je i Hrvatskih voda imati što je moguće manje vodovodnih poduzeća u Hrvatskoj.

Zadatak svih oni koji imaju mogućnost odlučivati je građanima osigurati dostatne količine kvalitetne  pitke vode po prihvatljivoj cijeni.

Hrvatska seljačka stranka je predložila sljedeća rješenja i zaključke:

Traži se od Vlade Republike Hrvatske

  1. Osiguranje uvjeta za opskrbu dostatnim količinama  pitke vode građanima Brodsko-posavske županije s vodocrpilišta Sikirevci
  2. Zaštitu vodocrpilišta Sikirevci, od zagađenje površinskim i komunalnim otpadnim vodama izgradnjom kanalizacijskog sustava za općinu Sikirevci, Gundinci, Slavonski Šamac i velika Kopanica
  3. Definiranje vlasničkih odnosa nad vodocrpilištem Sikirevci.
  4. Osigurati upravljanje vodocrpilištem Vodovodu d.o.o. Slavonski Brod u kojem će općine imati udjele u vlasništvu proporcionalno sudjelovanju u izgrađenoj vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži

Nisu prihvatili prijedloge HSS-a , ostavljena je mogućnost a voda i dalje teče u istom smjeru prema Vinkovcima, a stanovnicima Brodsko-posavske županije tim potezom najavljene su redukcije vode u ljetu 2018.

2314

Ostavi komentar