Staro Petrovo Selo nije pogodila ljetna suša

Objavio 12. siječnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Suša je pojam koji se može, osim meteorološki , tumačiti različito: suša ideja, suša „šlajboka“ , suša kreativnosti, a pojam je dijametralno suprotan pojmu poplava koja je u našem narodu često prisutna i kao „poplava gluposti“.
1. siječnja 2018. stupila ja na snagu Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, prema kojoj je općina Staro Petrovo Selo svrstana u najnerazvijenije općine u Republici Hrvatskoj, pripada I. skupini potpomognutih (najnerazvijenijih) područja, a status potpomognutih područja imaju sva područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske, njeni stanovnici preživljavaju s najmanje kuna u novčaniku.
Krajem prosinca 2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o raspodjeli dodijeljenih novčanih sredstava žurne pomoći oštećenicima uslijed elementarnih nepogoda za 2017. 25 općina i 2 grada nalaze se na popisu onih koji kojima će šteta izazvana sušom biti nadoknađena, općina Staro Petrovo Selo nije na popisu, gotovo je nevjerojatno kako su klimatološke nepogode obišle 141 km2 površine na kojima se prostire općina Staro Pertovo Selo sa 4.5 tisuće ha obrađenog državnog poljoprivrednog zemljišta i još više privatnog, najveća je poljoprivredan općina u Županiji. Poljoprivrednici koji su imali jednako velike štete na svojim usjevima, baš kao i poljoprivrednici susjednih općina, zato što rade u Starom Pertovom Selu nisu dobili niti lipu odštete jer je njihova općina izvijestila Ministarstvo poljoprivrede kako su u Starom Petrovom Selu štete manje od 50 % procijenjene vrijednosti uroda za baš sve poljoprivredne kulture.
Zato su Petrovoselci uživali u raskoši božićnih i novogodišnjih aranžmana. Općina je izdvojila čak 50.000,00 kn za najnovije lampice koje su ukrašavalenaselje. Kupljene su iz poreza koji su uplatili oni građani i oni poljoprivrednici koji se moraju sami nositi sa svim elementarnim nepogodama koje se dogode u Starom Petrovom Selu.
HSS traži od Općine i općinskog načelnika isplati štetu za sve koji su štetu prijavili, za više od 70 OPG-ova, jer znamo da općinska blagajna nije prazna.
O suši – poplavi u Starom Pertovom Selu sudite sami.

SPS_pop_2 sps4 SPS_popl

Ostavi komentar