Vlaović: Učinimo zdravstveni sustav funkcionalnim!

Objavio 16. lipnja 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Tijekom današnje rasprave u Hrvatskom saboru o Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, saborski zastupnik HSS-a Davor Vlaović tijekom izlaganja jasno je napomenuo kako HSS podržava sve promjene koje će učiniti da u fokusu interesa bude pacijent, osigurana osoba, građanin RH.

Teret financiranja zdravstvenog sustava ne smije biti alociran ili nametnut pacijentima, ne smije se povećavati participacija građana u troškovima zdravstvene zaštite.

Fiskalni kapaciteti RH su naslijeđeni, Zakon donosimo u uvjetima kada su bolnice u većim financijskim problemima u odnosu na vrijeme prije postupka sanacije koji je bio nametnut s ciljem kadroviranja, a ne poboljšanja zdravstvenog sustava  i  povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite, rezultati toga su najbolje oslikani činjenicom da su bolnice u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški nakon postupka sanacije višestruko povećale svoje dugove.

I u takvim uvjetima građani trebaju zdravstvenu zaštitu i zdravstveni sustav koji funkcionira.

Iz provedenih istraživanja vidljivo je da liječnici obiteljske medicine nisu prihvaćali rad u dežurstvu, u mojoj, Brodsko-posavskoj županiji od 59 koncesionara rad u dežurstvu prihvatilo je samo 14. Obiteljski liječnici moraju biti uz svog pacijenta ,a  to ove promjene Zakona omogućavaju.

Na tijelima Stranke smo zaključili:

  • podržavamo reformu hitne medicine i prijedlog uspostave COM-ova ( centara obiteljske medicine )
  • nova mreža primarne zdravstvene zaštite mora osigurati timove obiteljske , dentalne , pedijatrijske i ginekološke zdravstvene zaštite u ruralnim dijelovima RH i na otocima
  • podržava se prijedlog ograničavanje broja pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti po liječniku na 500-1500 pacijenata
  • predlaže se organizacija palijativne skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite
  • domovi zdravlja moraju ostati organizacijski nositelji na razini PZZ

Zdravstveni sustav moramo učiniti funkcionalnim”  dodao je Vlaović!

Ostavi komentar