Nova Kapela: Uspješan HSS-ov načelnik privukao u 2015. godini gotovo 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Objavio 18. prosinca 2015. Nekategorizirano Jedan komentar

Temeljem prijava na natječaje tijekom 2015. godine Općini  Nova Kapela odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od  4.789.152,49 kuna i to iz slijedećih izvora:

SREDSTVA EUROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Nakon prijave na natječaj Hrvatskih voda za izradu studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodokomunalne infrastrukture Aglomeracija-Batrina te nakon provedene javne nabave potpisan je Ugovor sa Izvršiteljem izrade dokumentacije zajednicom ponuditelja ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša i Institut za ekološki inženiring do.o.o. vrijednosti 3.192.225,00 kuna uključujući PDV, a projekt će se financirati sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda i to  u iznosu od 2.713.391,25 kuna, a ostatak je predviđeno da će financirati Općina Nova Kapela iz vlastitih izvora.

Radi se o poslovima izrade kompletne projektne dokumentacije za izgradnju odvodnje otpadnih voda općine Nova Kapela kao i potrebne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Rok za završetak izrade dokumentacije je 30.06.2016.godine.

U financijskoj perspektivi ( proračun ) EU  2014.-2020.godine sredstvima iz Kohezijskog fonda „za područje okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanje EU standarda zaštite okoliša“ predviđa se i izgradnja navedenog sustava općine Nova Kapela. Procijenjena vrijednost radova iznosi 6.300.000,00 EUR-a.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini  za 2015. godinu. Kako je Općina partner u projektu izrade izradu studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodokomunalne infrastrukture Aglomeracija-Batrina javili smo se na natječaj za sufinanciranje našeg udjela te su nam odobrena sredstva u iznosu od 405.600,00 kuna radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora. Slijedom navedenog,  izrada cjelokupne dokumentacije u iznosu od 3.192.225,00 kuna financirati će se iz Kohezijskog fonda i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije te Općina Nova Kapela sudjeluje sa manje od 100.000,00 kuna.

JAVNI RADOVI U OPĆINI NOVA KAPELA

Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, a Općina je podnijela zahtjev za dodjelu sredstava za mjeru javni radovi „Radom za zajednicu i sebe“ , a izrađena su dva programa i to  Revitalizacija  javnih površina za 30 osoba  i Skrb o starijim i nemoćnima u kućanstvu za 30 osoba, dakle sveukupno 60 osoba.

Programi su pozitivno ocijenjeni te je Općini odobreno financiranje zapošljavanja u javnom radu u 100% iznosu za svih traženih 60 osoba.

HZZ je podmirio 100% troška bruto plaće od 3.553,66 kuna mjesečno ( za zaposlene je to 2.423,64 kn neto), a što ukupno za 6 mjeseci koliko su trajali  javni radovi u Općinu „ušlo“ 1.250.888,32 kuna.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Prijavom na Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete objavljen od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini  Nova Kapela su odobrena sredstva  za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda sustava jave rasvjete “Energetski pregled postojeće javne rasvjete Općine Nova Kapela“.  Sredstva se odobrena u visini 60% opravdanih troškova investicije, a to u iznosu od 34.000,00 kuna.

Provođenje energetskog pregleda javne rasvjete zakonski je propisano za sve gradove i općine koji imaju sustav javne rasvjete,  a ujedno je i jedan od preduvjeta za dobivanje bespovratnih sredstva za projekte rekonstrukcije  i/ili modernizacije javne rasvjete.

MINISTARSTVO KULTURE

Općina Nova Kapela  javila se na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH 2015. Ministarstva kulture, program knjižnična djelatnost te  je isto Ministarstvo odobrilo program Općine Nova Kapela za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 20.000,00 kuna.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave za do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave

Općina se prijavila sa Zahtjevom za sufinanciranje Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela te je Ministarstvo donijelo  Odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 22.426,00 kuna.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Objavilo Poziv za iskaz interesa po Programu Održivog razvoja lokalne zajednice za sufinanciranje od 85% za II skupinu, a  Općina se javila sa projektom Adaptacija Društvenog doma u Seocu.

Projekt je odabran  te odobreni iznos sufinanciranja je 191.000,00 kuna.

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Općina Nova Kapela je zaključila Ugovor o osnivanju  prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Nova Kapela i na nekretninama u vlasništvu Općine Nova Kapela za  korištenje  telekomunikacijske kanalizacije i telekomunikacijskih vodova sa Hrvatskim telekomom d.d.. Prema Ugovoru HT će plaćati godišnju naknadu za služnost u iznosu od 37.961,73 kune te jednokratni iznos od 113.855,19 kuna za prošle tri godine, ukupno 151.846,92 kune.

Join the discussion Jedan komentar

Ostavi komentar