Plan rada ŽO HSS-a Brodsko-posavske županije za 2015.

– (PDF) –  Preuzmi

Socijalni program HSS-a

– (PDF) –  Preuzmi

Nacrt programa HSS-a za poljoprivredu i selo

– (PDF) –  Preuzmi

Prijedlog programskih odrednica za BPŽ – Parlamentarni izbori 2015.