Planira li netko iz Donjih Andrijevaca u ministarsku fotelju ?

Objavio 10. srpnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

Mještani Donjih Andrijevaca obratili su se saborskom zastupniku HSS-a Davora Vlaovića za pomoć. Na adrese građana stigla su rješenja o komunalnoj naknadi za neizgrađena građevinska zemljišta. Općina je donijela izmjene Prostornog plana Općine kojom su u građevinsku zonu ušle čestice koje su do sada bile oranice, pašnjaci ili polje, a vlasnici takvih parcela dobili još jedan namet u visini 50 do 750 kuna kojim se puni općinski proračun, teško je vjerovati da je prenamjena učinjena radi izgradnje urbanih vila.
Saborski zastupnik je uputio službeni dopis Općini s pitanjima:
– Kada je donesena odluka o komunalnoj naknadi za neuređeno komunalno zemljište i je li u skladu s prostornim planom općine Donji Andrijevci?
– Je li provedena javna rasprava o proširenju građevinskog područja i izmjeni prostornog plana
– Kakva je uputa o pravnom lijeku za građane
Od općinske pročelnice neočekivano brzo , u roku nekoliko sati stigao je odgovor u kojem se pozivaju na tumačenja Ministarstva, u kojem piše puno, ali nije rečeno ništa, skraćeno sadržaj je sljedeći:
– Općinsko vijeće je odluku donijelo u prosincu 2018.,
– Zakon, koji nije novi, nam omogućava da to učinimo i naknadu ćemo naplaćivati za sve one čestice za koje to omogućava ZKN.
Općine kao jedinice lokalne samouprave imaju zadatak brinuti o kvaliteti života svojih građana, osiguravati im komunalnu infrastrukturu, organizirati rad vrtića i pomagati u osiguravanju dostupnog obrazovanja, ako je potrebno odrediti poreze. Nikako nije dopustivo, niti moralno manipulirati prenamjenama i privatnim vlasništvom kako bi se osiguralo izdašnije punjenje proračuna.
Prenamjena i naplata naknade može biti zakonit, ali je na štetu građana. Općina bi na zboru građana trebala informirati stanovnike, ići u izmjenu odluka uvažavajući imovno i socijalno stanje stanovnika.
Saborski zastupnik će svakako zatražiti mišljenje nadležnog Ministarstva i o tomu informirati Hrvatski sabor.

Ostavi komentar