Tako jednostavno, ako se želi

Objavio 12. lipnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

U Hrvatskom saboru su u srijedu raspravljeni zakoni o vodama. U ime Kluba HSS-a o problematici osiguranja dostupnosti vode svakom hrvatskom građaninu i načinu čuvanja hrvatskih nacionalnih bogtstava, koja ne smiju prijeći u ruke strancima, govorio je saborski zastupnik Davor Vlaović. Vlaović je čuvanje hrvatskih vodnih resursa i izvorišta pitke vode okarakterizirao jedinim načinom iskazivanja domoljublja i suverenosti Hrvatske. Zapitao se hoće li se predloženim zakonskim mjerama postići glavni cilj i svrha očuvanje hrvatskih prirodnih bogatstava.
„Voda je osnovno ljudsko pravo, po nama u HSS-u bi to trebalo bit i ustavno pravo. Voda mora biti jednako dostupna svim građanima, u svim dijelovima Republike Hrvatske. Mnogi se u RH pitaju hoće li vod biti dostupna, hoće li biti zdravstveno ispravna i hoće li cijena vode rasti za građanstvo i gospodarstvo. Voda kao javno dobro trebala bi biti i nacionalni interes, mi iz HSS-a ćemo se zalagati da se ta odredba ugradi u Ustav RH.
Zadatak nas u Saboru je zaštititi hrvatske vodne zalihe. Mnogi se u ovom Saboru lupaju u prsa govoreći da su suverenisti i nakon toga glasaju za zakone koji su suprotni nacionalnim interesima. Takav primjer je voda. Nedavno su kroz Lex Agokor i nagodbu prenesene koncesije za vodu na zrcalne tvrtke u stranom vlasništvu. To se nije smjelo dopustiti, Hrvatski sabor to nije smio dopustiti, Stjepan Radić je davno rekao da sabor mora biti branilište i hrvatsko svetište, mjesto s kojeg se brani pravica i pravo usmjereno boljoj budućnosti hrvatskog naroda. Trebalo bi čitati Radićeve govore i spise između ostalog rekao j e – mi Hrvati, mi na ljevici, uvijek smo se borili protiv tuđinaca i nismo dopuštali da tuđinci imaju veća prava i postanu vlasnici hrvatskog. – Prijenosom koncesija događa se upravo to da tuđinac postaje vlasnik hrvatskih izvora vode i hrvatskog poljoprivrednog zemljišta. Mi u HSS-u smo protiv takvog upravljanja hrvatskim nacionalnim dobrima.“
Vlaović je u raspravi iskazao sumnju u postupak najavljenog izjednačavanja cijene vode za cijelu Hrvatsku je r su razlike u cijenama velike , cijene vode su od 7- 27 kn/m3, ali je podržao smanjenje broja vodo-isporučitelja što bi trebalo dovesti u red vodoopskrbu . Kazao je kako je nekontrolirano zapošljavanje, loša poslovna politika i veliki gubitak vode u sustavu razlog visokoj cijeni litre vode.
„Visoka cijena vode je jedan od parafiskalnih nameta gospodarstvu. Cijena vode mora biti priuštiva i građanima i gospodarstvu. Na cijenu vode će sigurno utjecati odredba kojom će se voda plaćati po zahvaćenim , a na kao dosada , isporučenim količinama vode, znamo da su gubici u cjevovodima i preko 50%. Nije dobro što će Vlada bez javne rasprave određivat kriterije tko može biti javni vodoisporučitelj, s pravom me pitaju u Đakovu i Slavonskom Brodu hoće li njihovi vodovodi ostati vodoisporučitelji ili će uredbom Vlade biti pripojeni nekom drugom vodovodnom poduzeću.“
Vlaović je prozvao zbog nečinjenja u obnovi vodovodnih mreža za što je moguće povući zajednička europska sredstva , ali se na tom području premalo čini.
„ Mi iz HSS-a inzistiramo na osnivanju fonda solidarnosti kojim bi se financirala izgradnja sustava posebice za otoke i kontinentalne ruralne prostore koji još uvijek nemaju vodovodne mreže. Nažalost mnogi nisu priključeni na mrežu i tamo gdje ona postoji zbog previsoke cijene priključka. Onaj tko radi za 3,5 tisuća kuna nema sredstava za plaćanje priključka na vodovod, zato treba fond solidarnosti.“
Kazao je da fokus treba premjestiti na vodoodvodnju i izgradnju prečistača.
Nemamo više vremena čekati jer nismo dovoljno zaštitili naša vodocrpilišta. Poseban problem je vodocrpilište Davor, pitao sam, a nisam dobio odgovor, što se događa u Davoru. Kilometar i pol do vodocrpilišta nalazi se odlagalište otpada ili smetlište jer daleko prekoračena dopuštena količina otpada za deponiranje prema uporabnoj dozvoli. Ne znamo je li bilo akcidenata, imali li teških metala u procijedim vodama ili otrovnih bioloških spojeva. Tažim odgovor od nadležnih. To odlagalište treba zatvoriti, 60 tisuća ljudi pije vodu s tog vodocrpilišta. Gradi se Regionalni centar za odlaganje otpada Šaguje, postojanje odlagalište Davor gubi smisao. Sličan problem je Piškornica kod Koprivnice gdje je analizama utvrđena prisutnost teških metala u vodama.“
Vlaović e na kraju izlaganja apelirao, u ime slavonskih načelnika i gradonačelnika da se završe radovi na uređenju kanalske mreže jer će to doprinijeti smanjenju rizika u poljoprivrednoj proizvodnji .
„Klimatske promjene su evidentne, važno je i navodnjavanje i odvodnja. U Okučanima, Cerniku i drugim selima ispod Psunja smo imali poplave zbog potoka bujičara, neophodna je izgradnja retencija.“ Kazao je Vlaović

vode_Vlaović

Ostavi komentar