Hrvatski javni sustav zanemaruje hrvatskog proizvođača

Objavio 4. svibnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

Saborski zastupnik Davor Vlaović je prilikom rasprave o Pravosudnoj akademiji kojoj je cilj educirati suce i državne odvjetnike koji donose odluke koje se neposredno i značajno odražavaju na živote građana, kazao da kod donošenja odluka suci i državni odvjetnici moraju imati znanje, stručnost, argumente, sigurnost i pravičnost – bez čega nema neovisnosti i slobode pravosuđa. Zapitao se je li tako u Hrvatskoj.
„Potrebna je kompletna reforma pravosuđa kako bi se vratilo povjerenje građana u pravosudni sustav, pravosuđe bi trebalo biti oslobođeno politike, nažalost to u Hrvatskoj nije tako. Politika je odlučivala o Mreži sudova, grad Nova Gradiška nije dobio općinski sud iako je Elaborat opravdanosti rekao da sve pretpostavke za općinski sud u Novoj gradiški postoje. Posebice se ističe podatak da dobro rade. Gradiška je dobila tek stalnu službu. Manji gradovi u kojima je na vlasti HDZ su sudove dobili. Reformu mogu iznijeti samo zadovoljni suci koji će raditi i rješavati slučajeve. U situacija kad suci ne moraju ispunjavati imovinski karticu daje prostor za sumnju, postavlja se pitanje zašto je u Hrvatskoj tako?“
Vlaović se posebno osvrnuo na problem nedosljednosti Hrvatske Vlade kod donošenja zakona i akata koji pogoduju krupnom stranom kapitalu i ne prepoznaju hrvatskog OPG-ovca, obrtnika, malog i srednjeg proizvođača i posebice proizvođača hrane.
„Sudski sporovi su predugi, traju godinama, a za mnoge javne afere nisu donesene presude. Hrvatske građane zanima hoće li itko ikada vratiti barem jednu otuđenu kunu u državni proračun. Činjenica je da tih ovaca nema. Predlažem da se na pravnim fakultetima i na Pravosudnoj akademiji izučava Zakon o koncesiji, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se koncesije za hrvatska izvorišta vode prenesi na nove tvrtke – Fortenovu ruskim vlasnicima. Istovremeno naši seljaci, proizvođači hrane ne mogu produžiti ugovore o zakupu ako nisu izmirili i zadnju lipu prema državi. Agrokor nije vratio kredite državi, HBOR-u, a koncesija se prenosi na tvrtku nasljednicu, na Fortenovu.“ kazao je i još jednom javno potvrdio stav HSS-a koji je protiv bilo kojeg oblika ustupanja prirodnih resursa strancima.

Vlaović_1

Ostavi komentar