Valjda imamo zajednički cilj – razvijenu Hrvatsku

Objavio 2. svibnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

Klub Hrvatske seljačke stranke uputio je u saborsku raspravu Prijedlog zaključka o izmjeni uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koji je iniciran od tri županije: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko križevačke i Varaždinske županije. O prijedlozima je u uvodnom izlaganju zastupnike izvijestio HSS-ovac Davor Vlaović koji je kazao da su uz županije inicijativu podržali načelnici tridesetak hrvatskih općina. HSS je 2017. godine Prijedlog uputio u proceduru.
„ Naknada za zahvaćene količine koja se plaća jedinicama lokalne i regionalne samouprave i državni proračun temeljem aktualne Uredbe je 10%. Tražili smo pravedniju raspodjelu te naknade na način da najveći dio dobiju JLS i povećanje naknade na 12%. Pod izlikom da se sporazum potpisan do 2024 ne može raskidati jednostrano Vlada RH je odbila prijedlog i uputila Uredbu u saborsku proceduru. Treba znati da MOL takvu naknadu u Mađarskoj plaća, ovisno o regiji eksploatacije, od 15-28%. Slično je i u drugim članicama EU.“
Vlaović je pojasnio da su temelj HSS-ovog prijedloga bile europske prakse te kazao kako je prijedlog da se prihodi rudne rente troše namjenski za sufinanciranje europskih projekata. Zatražio je od prisutnog ministra Horvata pravo, cjelovito obrazloženje i razloge za odbijanje prijedloga HSS-a.
„Naknada za eksploatacijsko polje dijeli se na način: 5% državi, 3% JLS i 2% županijama. Zašto ne ide sve JLS-ima jer sredstva koja su dobili poreznom reformom nisu dostatna za financiranje projekata, potrošili su ih na projekte u provedbi i nažalost za nove projekte sredstava za sufinanciranje nemaju. Ako želimo ravnomjeran razvoj Hrvatske,…..ako želimo nova radna mjesta onda moramo povećati izvorne prihode JLS-ima i županijama.“
Vlaović je na primjeru pojasnio razloge zbog kojih je važno povećati prihode općinama i županijama koje ulažu u infrastrukturu i koriste europske fondove, rekavši da HSS-ov prijedlog nije politikantstvo nego potreba svih JLS neovisno o političkoj opciji načelnika ili župana.
„U Brodsko-posavskoj županiji za 100 mil. kn investicija u energetsku obnovu zgrada javnog sektora županija se mora zadužiti jer neće moći sama sufinancirati projekte, što znači zaustavljanje svih investicija narednih 4-5 godina. Ako želimo razvoj svih općina promijenimo taj obvezujući Ugovor o kojem govori Vlada i mislimo na budućnost svojih općina i svoje države.
Vlada nema jasan smjer, nije joj važna inicijativa koja dolazi s terena. Ako ne želite povećati proračune općinama u kojima je na vlasti HSS ili SDP učinite to za one općine u kojima vlada HDZ . Tako vi to inače radite. Zadnji primjer je iz Ministarstva graditeljstva koje je od 26 kandidiranih općina iz BPŽ za svih 13 kandidiranih projekata iz HDZ-ovih općina dodijelilo sredstva, a od ostalih 13 neHDZ-ovih samo su 4 projekta ocijenjena pozitivno sa simboličnim iznosima. To govori da nema kriterija, nema bodovanja i nema transparentnosti. Prestanite politizirati.“
Doda je da su u HSS-u svjesni kako prijedlog ne može proći jer ga nisu predložili vladajući i rekao neka ga prema ranijoj praksi sada predlože oni i neka ga donesu jer će koristiti hrvatskim građanima.
„Valjda imamo zajednički cilj – razvijenu Hrvatsku , naseljene ruralne prostore i da onaj tko eksploatira ugljikovodike eksploatirane količine plati kako to čin MOL u svojoj matičnoj državi.“ Zaključio je Vlaović.
13

Ostavi komentar