O sudbini INA-e trebaju odlučivati Hrvati u Hrvatskoj

Objavio 13. veljače 2019. Nekategorizirano Nema komentara

U Hrvatskom saboru raspravljen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA-Industrije nafte d.d. O Zakonu je u pojedinačnoj raspravi govorio saborski zastupnik HSS-a Davor Vlaović i iskazao nezadovoljstvo predloženim upravljačkim procesima koji guše proizvodnju i razvoj kompanije, otpuštaju radnike i smanjuju plaće.
„Zakon bi trebalo štititi nacionalne interese. Predloženi Zakona o privatizaciji INA-Industrije nafte d.d. to nije. Zakon ukida Hrvatskoj pravo veta kod odlučivanja što nije dobro, HSS trži zadržavanje tog prava i dalje. Zakon dvojici Hrvata daje smo mogućnost prisustva na sjednicama bez prava glasa, kako će na taj način štititi hrvatski interes, ako je to jedina mogućnost onda te predstavnike treba birati Hrvatski sabor kako bi sa svime bila upoznata hrvatska javnost, a ne samo HDZ-ovi uhljebi.
Prava istina je – Hrvatska nema pravih mehanizama za kontrolu rada INA-e čak kada se radi suprotno od interesa Republike Hrvatske.“
Vlaović je iskazao nezadovoljstvo radi nepostojanja odredaba koje bi omogućile kontrolu rada, posebice je nezadovoljan jedinim raspoloživim mehanizmom kontrole u vidu sudskog spora.
„Iz sudskih postupaka kaznenog progona gospode Sanadera i Hernadija vidljiv je ignorirajući odnos Mađarske prema hrvatskom zakonodavstvu. Pitam Ministra što će učiniti Vlada u slučaju MOL-ova nepoštivanja odluka Trgovačkog suda, što je izgledna varijanta.“
Vlaović i HSS smatraju da se izmjenama Zakona o privatizaciji INA-e Hrvatskoj čini dodatna šteta i novo kazneno djelo kao što je bilo i samo predavanje upravljačkih prava MOL-u koji nema 51% nego 49 % dionica dok je hrvatska s 44% udjela ostala bez ikakvog utjecaja na upravljačke tijekove.
„INA je zapošljavala 36 tisuća ljudi, danas sa svim tvrtkama kćerima ima zaposlenih oko 10 tisuća, a samo 4 tisuće ih radi u Core businessu ili preradi nafte i naftnih derivata. Još gora činjenica je da u Strategiji razvoja MOL-a do 2030. nema niti spomena o investicijama u razvoj i proizvodnju u Hrvatskoj. Jedini cilj za dolazak Mađara u INA-u je bilo osvajanje hrvatskog tržišta, 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj s pripadajućim pumpama u BIH i Srbiji o čemu se i danas vodi pravna bitka.
Važna su im bila i naftna polja u Siriji, iz pouzdanih izvora imam informaciju da uprava INA-e nje htjela niti primiti i saslušati hrvatsku delegaciju koja je imala namjeru razgovarati o aktivaciji tih polja.“
Vlaović je rekao da se u INA-i priprema novo otpuštanje više od 500 radnika, posebice ga brine otpuštanje više od 100 radnika s visokom stručnom spremom što povezuje s a smanjenim ulaganjima u razvoj i istraživanje. Posebno je nezadovoljan najavama zatvaranja Rafinerije Sisak.
„INA je ostvarila 20% veću bruto dobit i više od milijardu kn neto dobiti što je najvećim dijelom ostvareno prodajom u RH. Kažu iz MOL-a da je Rafinerija Sisak neisplativa, to demantiraju naftna polja u Lipovljanima gdje je zaposleno 120 ljudi koji ostvaruju 300 mil. kn bruto prihoda, a trošak polja je maksimalno 250 mil. ostatak je dobit. Netko ne govori istinu uprava ili radnici.
Rafinerija Rijeka, da bi nastavila rad treba ulaganja. Mađari rade studije i temeljem njih proglašavaju investiranja neisplativima. Lažu, ne žele investirati u Hrvatskoj! Njima je interes zatvoriti proizvodnju u Hrvatskoj, njima je jedini interes maloprodajna mreža i isplata što manje plaće radnicima, radničke plaće su smanjen e 10%.
Što je interes Republici Hrvatskoj?
Mi u HSS-u očekujemo ispunjenje premijerovog obećanja i povratak INA- e Hrvatskoj. „
Kazao je da se sredstva za povratak INA-e Hrvatskoj mogu namaknuti povratkom nezakonito stečene imovine i reguliranjem sivog tržišta, podsjetio je na Zakon o povratku nezakonito stečene imovine koji je HSS predložio i koji vladajući ne žele pustiti u proceduru.
„Pozivam Ministra da provjeri brojeve koje sam izrekao, treba biti samo nacionalno osvješteniji i borbeniji u zaštiti hrvatskih interesa, a ne ih braniti samo deklaratorno. Ministre, vi možda niti ne smijete javno reći što se priprema u cilju povratka INA-e jer ste potpisali Izjavu o povjerljivosti, ali bilo bi korektno da to hrvatska javnost ipak sazna“ završio je raspravu Vlaović.

Vlaović

Ostavi komentar