Ne smijemo zaboraviti niti mlade, niti starije, oni čine obitelji

Objavio 2. prosinca 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Klub zastupnika HSS-a predložio je amandmane na Državni proračun 2019., one koji se odnose na Brodsko-posavsku županiju branio je u Hrvatskom saboru zastupnik Davor Vlaović.
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVA KAPELA 17 mil. kn u 2019.
ŠKOLSKA-SPORTSKA DVORANA DRAGALIĆ 5 mil. kn u 2019.
„Socijalno osjetljivo društvo vodi brigu za starije i nemoćne, tisuću starijih osoba BPŽ čeka na smještaj u dom. U Novoj Kapeli radi dislocirana jedinica Sveti Vinko, ali uvjeti smještaja još uvijek nisu standardizirani, postojeći objekt zahtijeva velike preinake,zato je izrađena projektna dokumentacija za novu zgradu Doma, a općina Nova Kapela darovala zemljište za izgradnju. Zato naš, HSS-ov amandman. Domovi koji su u mreži domova RH štićenicima osiguravaju uvjete života dostojne čovjeku, smještaj je sufinanciran pa naši umirovljenici, s malim mirovinama, si ga mogu priuštiti. Nova zgrada i dodatni kapaciteti za osobe slabije pokretljivosti i nepokretne osloboditi će ionako nedostatne kapacitete za produženo bolničko liječenje. Prihvatite ovaj amandman , ne radi mene ili HSS-a nego radi naših građana treće životne dobi.“ Rekao je Vlaović braneći amandman.
„Športašima se dičimo, živimo s njima za vrijeme natjecanja, činimo li dovoljno za razvoj športa ili taj dio prepuštamo stihiji i športski osviještenim pojedincima.
Važan je razvoj športa i u ruralnim područjima, a bez ulaganja to se neće dogoditi. Preduvjet za to su športske dvorane. Školska športska dvorana u Dragaliću, općini koja je za vrijeme Domovinskog rata bila okupirana je potrebna. Državna sredstva su uložena za obnovu obiteljskih kuća i škole, a dvorana je obećana prije desetak godina, mladi u Dragaliću ju i danas čekaju. Z a takva područja moramo biti posebno senzibilni i pokazati empatiju jer ljudi koji su se vratili na to područje zaslužuju državnu skrb, i oni žele dvorane kakve imaju djeca u urbanim područjima.
Općina je vlastitim sredstvima uredila zemljište, ishodila građevinsku dozvolu i započela gradnju kako građevna dozvola ne bi propala. Ove godine iz istog razloga moraju nastaviti gradnju, općina je predvidjela u proračunu za 2019.manji dio sredstava, maksimalno koliko mogu za nastavak gradnje. Djeca iz Dragalića trebaju sportske terene, do jučer su imali koš instaliran na stogodišnju vrbu, vrba je zbog starosti srušena, a mladi su i taj teren izgubili.
Kada ćemo im osigurati dvoranu i vratiti volju za ostanak u tom dijelu Hrvatske ili ćemo područje prepustiti zarastanju u vrbike.“ Riječi su zastupnika Vlaovića prilikom obrazlaganja predloženih amandmana.
Vlada nije prihvatila amandmane . Vlaović je zatražio glasovanje u vjeri kao će ih saborski zastupnici iz Slavonije ili barem Brodsko-posavske županije podržati.
HSS

Ostavi komentar