HSS predlaže projekte za Slavniju i Brodsko-posavsku županiju

Objavio 27. studenoga 2018. Nekategorizirano Nema komentara

„Prognoze rasta BDP-a prema Europskoj komisiji za 2018.g. iznose 2,8%. Europska komisija očekuje da će hrvatski BDP u 2019.g. rasti po stopi od 2,8% u odnosu 2018.g. Rashodi središnje države su rasli brže o ukupnog gospodarskog rasta. Taj se trend nastavlja i u proračunu za 2019.g. Brži rast proračunskih rashoda od gospodarskog rasta vrši dodatni pritisak na realni sektor, posebno privatna mala i srednja poduzeća, obrtnike i OPG-a, koji stvaraju novu vrijednost iz koje se financiraju javni rashodi.“ Kazao je Davor Vlaović u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke na početku rasprave o Državnom proračunu 2019.
HSS-ovca zabrinjava nastavak rasta poreznih rashoda po stopama višim od gospodarskog rasta što ugrožava ukupno gospodarstvo i kućanstva, koji bi u narednim godinama morali biti značajnije rasterećeni kako bi se mogle financirati investicije kao jedini mogući pokretač ubrzanog ekonomskog rasta u budućnosti. Rekao je kako su sadašnje stope rasta BDP-a, daleko niže od stopa rasta gospodarstava usporedivih zemalja kao što su Slovenija, Rumunjska, Bugarska, Slovačka. Te upozorio da ako se nastave sadašnji trendovi stope rasta mogle bi u narednim godinama biti niže od 2,5%, što nikako ne može biti dovoljno za održavanje postojećeg javnog i vanjskog duga, odnosno održavanje postojećeg stanja i postizanje ukupnog blagostanja.
Naglasio je da se proračunom šalje poruku kako Vlada ne planira bitnije gospodarske reforme, a tako će ostati sve dok prihodi od PDV-a i prihodi od trošarina činiti glavni proračunski prihodi.
„Nas u HSS-u posebno zanima dio proračuna koji se odnos na poljoprivredu, dosadašnje mjere su producirale povećanje uvoza i smanjenje samodostatnosti svih poljoprivrednih proizvoda. Pozdravljamo proračunski odnos prema govedarstvu , ovčarstvu i kozarstvu . Pitanje je gdje je nestalo svinjogojstvo ? Danas više od 75% potreba svinjskog mesa uvozimo. Ukoliko u ovom proračunu ne pomognemo taj osjetljivi sektor, svinjogojstvo u Hrvatskoj će nestati. Klub HSS će uložiti amandman koji se predlaže planiranje sredstava za razvoj svinjogojstva.“ Vlaović je naglasio kako je jedan od ključnih problema hrvatske poljoprivrede nedostatak prerađivačkih kapaciteta i nedostatak klaonica u Slavoniji, posebno u Vukovarsko-srijemskoj županiji i najavio amandman kojim bi se osigurala sredstva za pripremu projektne dokumentacije i otkup zemljišta za potrebe moderne klaonice u toj županiji kao i amandman za povećanje sredstava za preventivno suzbijanje bolesti zlatne žutice vinograda u svim županijama ,a ne kako je predviđeno sam u Istri. Iskazao je nezadovoljstvo ukidanjem sufinanciranja poljoprivrednih sajmova jer su to izvrsna mjesta za promociju domaćih proizvoda proizvedenih na OPG-ovima.
„Nepojmljivo je, ako želimo razvijati industriju, stvarat nova radna mjesta, da se smanjuju potpore drvnoj industriji koja je izvozno orijentirana. Znači li to da su se oni dovoljno razvili? „ zapitao se Vlaović .
„Treba nam pravih razvojnih projekata i u poljoprivredi i u gospodarstvu, jedan takav je Tehnološko inovacijski razvojni inkubator u općini Brodski Stupnik za koji je kroz ITU mehanizam u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ osigurano 27 mil. kn, ali nedostaje 5 mil. kuna za sufinanciranje, predlažemo da i taj projekt postane sastavni dio projekta Slavonija i bude sufinanciran. Projekt je značajan za OPG-ove u Brodsko-posavskoj županiji.“ Riječi su kojima je Vlaović zatražio da projekt s područja Brodsko-posavske županije postane sastavni dio Državnog proračuna za 2019.
Vlaović je zatražio i sredstva za sufinanciranje projekata malih proizvodnih obrta u ruralnoj Hrvatskoj, time bi se obrtnike iz Slavonije ili Like stavilo u ravnopravan položaj s poduzetnicima u industrijski razvijenim područjima Hrvatske.
„Predlažemo Fond za sufinanciranje razvojnih projekata obrtnika i malih poduzetnika iz nerazvijenih krajeva, po uzoru na poljoprivredu, u razdjelu Ministarstva gospodarstva, predložiti ćemo to u formi amandmana. Nema ravnomjernog razvoja Hrvatske ,ako se pojačano ne ulaže u nerazvijene krajeve. Tako je Marija Terezija naselila Slavoniju, a mi možemo zaustaviti iseljavanje“
Vlaović se osvrnu na nedovoljno proračunsko podržavanje metaloprerađivačke industrije, posebice „Đure Đakovića“ u Slavonskom Brodu , tvrtke koja je nakon puno obećanja zaboravljena. Nakon čega je najavio niz amandmana koji se odnose na Slavonki Brod i Brodsko-posavsku županiju .
HSS će amandmanima zatražiti dostatna sredstva za financiranje Sveučilišta Slavonski Brod, izgradnju osnovne škole „Milan Amruš“ i školsko –sportsku dvoranu u Dragaliću. Vlaović je zatražio sredstva za povećanje plaća učiteljima i profesorima, saniranje dugova u zdravstvenom sustavu i dodatno financiranje sustava primarne zdravstvene zaštite jer je to način na koji se brine za sve građane.
„Zanimljivo je da HDZ-ovi zastupnici predlažu amandman za financiranje sveučilišta u Slavonskom Brodu, ja ću ga podržati, jedino je pitanje zašto to nisu dogovorili s ministrom financija nego idu s amandmanom kojim se ne predviđa dovoljno sredstava za funkcioniranje Sveučilišta. I sam ću uložiti amandman jer predloženi amandman nije financijski dostatan. Postoji financijski elaborat, temeljem njega mojim amandman, ukoliko se usvoji, osigurati će se dostatno financiranje.
Pitam se zašto gradnju nove školske zgrade OŠ „Milan Amruš“ za djecu s posebnim potrebama moramo rješavati amandmanom, a ministrica je prije šest mjeseci obećala tu investiciju. Školu pohađa više od dvije stotine djece. Važna je izgradnja i športskih dvorana, jedna od onih koje čekaju je u općini Dragalić. Vrhunski sportaši se odgajaju u takvim dvoranama, nemojmo se samo hvaliti uspjesima sportaša, učinimo nešto za one sportaše koji dolaze.“ kazao je Vlaović

1_Vlaović

Ostavi komentar