Ministar se bahati, a zdravstvena skrb nije dostupna

Objavio 18. listopada 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Hrvatska seljačka stranka nije zadovoljna predloženim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvena zaštita bi trebala biti dostupna, cjelovita i kvalitetna, a zdravstveni sustav održiv na razini obiteljske medicine, domova zdravlja i bolnica. U ovom trenutku nije tako niti će to Zakon osigurati prema izgovorenim riječima Davora Vlaovića za saborskom govornicom u raspravi o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Duhovitom izjavom o dostupnosti zdravstven zaštite i bahatosti ministra ukazao je na svu dubinu nagomilanih problema u zdravstvu koji se ne rješavaju.
„ Ministre Vi ste zadovoljni, može Vam bit` rekli bi u narodu, a nas zanima što će biti, nakon privatizacije, u zdravstvenoj košarici. Ostaje li zdravstveni sustav i dalje solidaran ili će se liječiti tko ima novca, a tko nema žao mi je. Liječnici će i dalje odlaziti, a pacijenti biti na listama čekanja.
Rekli ste nam da nije važno što se kaže nego tko kaže, da nismo dovoljno educirani i stručni da bi komentirali zdravstvo. Sam sam se zapitao jesam li ja dovoljno stručan komentirati Zakon o zdravstvu? Imam li ja mozga? Potražio sam pregled magnetskom rezonancom putem Interneta. U Vukovaru bi čekao 109 dana, u Rijeci 220, Požegi 238, u Slavonskom Brodu 323, u Puli 482 dana a u Dubrovniku nema termina. Je li to jednako dostupna zdravstvena zaštita? Tko je kriv ili ja nemam dovoljno znanja i mozga da to mogu komentirati?“ zapitao se Vlaović .
Domovi zdravlja su bili temelj zdravstvenog sustav a i kao takvi prepoznati u svijetu, a novi Zakon će dopustiti njihovo odumiranje koje se događa odlaskom liječnika. Prema Vlaovićevim riječima osnivači zdravstvenih ustanova, gradovi i županije su „tigar od papira“ zbog nedostatka fiskalnih kapaciteta, a jedina sredstva za zdravstvo s kojima raspolažu su decentralizirana sredstva za investicije i investicijsko održavanje, rekao je da u Hrvatskoj nema strateškog pristupa u rješavanu postojećih problema.
„ U sustavu imamo koncesionare koji nisu privatnici, imaju ugovore s HZZO-om, a nitko niti župani niti ravnatelji domova zdravlja ne mogu utjecati na njihov rad. Istovremeno u boljem su položaju od liječnika zaposlenih u domovima zdravlja koji imaju do tri puta nižu plaću od koncesionara, radili su u posebnom dežurstvu i mrtvozorstvu, koncesionari nisu. Zakonom se ta nepravda ne ispravlja. Zaposlenici domova zdravlja rade i u onim ambulantama iz kojih su koncesionari otišli u mirovinu. Domovi zdravlja nemaju financijskih kapaciteta niti ovlasti za plaćanje takvog rada.“
Zatražio je izmjenu članka 103. na način da i dalje u domovima zdravlja mora ostati 30% liječnika u svakoj pojedinoj djelatnosti i zatražio bolje vrednovanje i veće plaće za taj rad kao i smanjenje veličine tima na 700 osiguranih osoba u demografski opustošenim krajevima Hrvatske najavivši amandmane HSS-a. Zatražio je dodatna sredstva za opremanje ambulanti. Pozdravio je inicijativu povezivanja hitne medicinske pomoći i objedinjenih hitnih bolničkih prijema, što je HSS već ranije tržio, to će dovesti do veće dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima. Osvrnuo se na specijalizacije u medicini i probleme sa specijalizacijama.
„Specijalisti su potrebni, pojedini specijalisti nedostaju. Bolnice šalju mlade liječnike na specijalizacije koji se nikada ne vraćaju u matičnu bolnicu, ostaju u Zagrebu ili Rijeci. To se mora mijenjati stimulacijama ili penalizacijama. Liječnik specijalist mora odraditi u ustanovi koja gaje poslala na specijalizaciju barem onoliko koliko je trajala specijalizacija. Zakon podržava nastavak dosadašnje loše prakse ne vraćanja liječnika u matičnu bolnicu. Nedostatak liječnika možemo riješiti i povećanjem upisnih kvota na fakultete. Ništa nije učinjeno. Suficitom iz proračuna financirajte studije većem broju studenata medicine.
Zdravstveni sustav nije održiv niti financijski, naslijeđeni dugovi se kumuliraju, neke bolnice nisu platile lijekove više od 600 dana. Limiti bolnica nisu dovoljni niti za redovno poslovanje. To je ponovno teret za onog tigra od papira, županije koje mogu biti ovršene. Tražimo da se dio državnog suficita usmjeri u podmirenje dugova bolničkog sustava ravnomjerno svim bolnicama koje imaju dug. Sredstva se mogu osigurati, što smo predlagali i ranije, oporezivanjem nezakonito stečene imovine, a ima je.“ Zaključio je zastupnik HSS-a Davor Vlaović.

2_V

Ostavi komentar