Šume su hrvatsko nacionalno bogatstvo –neka tako i ostane

Objavio 19. lipnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Saborski zastupnik Davor Vlaović govorio je u Hrvatskom saboru o Zakonu o šumama istaknuvši kako su šume nacionalno bogatstvo koje to treba i ostati jer 48% površine Hrvatske je pod šumskim pokrovom koji je prirodno obnovljiv rekavši kako je upravo taj segment u svijetu rijetko susresti.
„Šumama treba gospodariti marom dobrog gospodara kako bismo sačuvali biološku raznolikost, zadovoljili potrebe domaće drvne industrije za sirovinom i potrebe za biomasom, to moramo činiti radi toga jer drvna industrija čini 10% hrvatskog izvoza i zapošljava preko 50 tisuća radnika. Hrvatske šume ne moraju stvarati veliku dobit, one trebaju osigurati sirovinu drvoprerađivačima kako bi finalizacija bila što veća a time i više zaposlenih u sektoru drvne industrije. Na žalost kroz energetsku obnovu zgrada zanemarili smo drvo i drvenu stolariju koja je najkvalitetnija za življenje. Hrvati su uvijek živjeli sa svojim šumama i zato često gospodarenje Hrvatskih šuma hrvatskih šumama građani uspoređuju s mletačkom sječom Velebita. „
Vlaović se posebno osvrnuo na problem umiranja šuma uzrokovan klimatskim promjenama, štetnicima i elementarnim nepogodama u kojima vlade RH nisu reagirale na pravovaljani način i povukle sredstava iz europskih fondova namijenjena sanaciji šteta uzrokovanih požarima.
„Mrežasta hrastova stjenica čini problem na slavonskim hrastovim šumama, smrekov potkornjak uništava goranske šume, interes struke za praćenje i rješavanje problema postoji, ali sredstva za takve projekte nedostaju. Zakon mora osigurati sredstva za znanstvena istraživanja i mi iz Hrvatske seljačke stranke na tomu inzistiramo.“
Vlaović je napomenuo problem privatnih šumoposjednika i neriješene imovinsko pravne odnose koje treba rješavati zajedničkim naporima sudova, geodetske uprave i šumoposjednika kao i pravednijim rješavanjem kategorizacije veličine šumskog posjeda ovisno o ekonomskoj vrijednosti šume. U raspravi se osvrnuo na ubiranje šumskih plodova.
„Građanima Hrvatske koji žive u rubnim područjima treba omogućiti berbu šumskih plodova i to regulirati zakonom, a ne pravilnicima čiji sadržaj ovisi o dobroj volji ministra.
Stranci ne smiju imati mogućnost stjecanja vlasništva nad hrvatskim šumama, Hrvatska seljačka stranka je protiv toga. Šume su naše bogatstvo! Međunarodni ugovori ne smiju regulirati vlasničke odnose nad šumama. „
Aktualizirao je pitanje studenata urbanog šumarstva, kojima se treba osigurati posao čuvanja šuma kao i kolegama šumarima. Ponovno je naglasio i probleme OPG-ova koji žive uz šumske komplekse, a uskraćena im je legalan sječa ogrjevnog drva što može bit dodatni izvor prihoda za stanovnike ruralnog područja.
„Šumarska savjetodavna služba treba biti u funkciji svih, pa tako i privatnih šumoposjednika, baviti se vođenjem dokumentacije kod sječe šuma. OPG-ovima se mora mogućnost doregistarcije za bavljenje poslovima šumarstva i sječe drva, onima koji žive uz šumu to je tradicija, treba im dopustiti sječu šuma za ogrjev, to ćemo predložiti i amandmanom. Želimo gospodarenje šumama na održiv način, osiguranje dostatne količine sirovine domaćim drvoprerađivačima čime će se osigurati veća zaposlenost. To je jedna od dobrih demografskih mjera i očuvanja života u Slavoniji i ostalim ruralnim prostorima“ kazao je Vlaović

V_1

Ostavi komentar