Pravna nesigurnost i zanemarivanje poljoprivrede dobili većinu

Objavio 15. svibnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Klub zastupnika HSS-a, sukladno najavama, podnio je amandmane na Zakon o vodama kojima je jedini cilj omogućiti poljoprivrednu proizvodnju gdje god je moguća , a u skladu s održivim gospodarenjem prirodom i javnim dobrom.
Prvim amandmanom tražila se zakonska mogućnost stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje inundacijskih područja uz obrazloženje kako je jedinicama lokalne samouprave onemogućeno raspolagati poljoprivrednim zemljištem u inundacijama i retencijama kao poljoprivrednim zemljištem, a riječ je o poplavnim pašnjacima u širokim inundacijama u kojima su nasip i obale rijeka često udaljeni više stotina metara pa i po nekoliko kilometara. U praksi je prisutna nejednaka primjena Zakona o vodama pa tako pašnjaci i druge poljoprivredne površine u Općinama Štitar, Slavonski Šamac, Drenovci (selo Račinovci) i Gradu Županja u uređenom inundacijskom području imaju status javnog vodnog dobra te se njima ne može raspolagati sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Jedince lokalne samouprave nemaju nikakav utjecaj na raspolaganje njima, a što dovodi do toga da se njima često raspolaže na štetu lokalnog stanovništva ili se njima uopće ne upravlja te one zarastaju u trnje.
Drugim amandmanom tražilo se da postupke ostvarenja prava zakupa javnog vodnog dobra u svrhu poljoprivredne obrade provodi povjerenstvo od tri člana od kojih dva člana imenuju Hrvatske vode, a jednog člana imenuje predstavničko tijelo jedince lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba., te da se prihod naknade od prava zakupa javnog vodnog dobra u svrhu poljoprivredne obrade raspoređuje tako da Hrvatskim vodama pripada 50%, a jedincima lokalne samouprave 50%

Saborski zastupnik Davor Vlaović u obrazloženju amandmana rekao je :
„Ne prihvaćamo obrazloženje. Znajući da nećete prihvatiti prvi amandman predložili smo ovaj drugi da bi omogućili sudjelovanje u procesu upravljanja javnim vodnim dobrom jedinicama lokalne samouprave . Neka jedan član povjerenstva pri raspisivanju natječaja za zakup tih javnih vodnih dobara bude predstavnik jedinica lokalne samouprave jer sada trenutno imate praksu na terenu da neke čestice u zakup daju Hrvatske vode, a druge čestice daju jedinice lokalne samouprave potvrdom o mirnom posjedu.
To je došlo do izražaja kod izrade programa raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem, znači postoji pravna nesigurnost.
Uvrštavanjem HSS-ovog amandmana u Zakon omogućilo bi se jedinicama lokalne samouprave sudjelovanje u odlučivanja o zemljištu na njihovom području. Lokalno stanovništvo bi dio tog zemljišta moglo koristi za ispašu i druge namjene u bavljenju stočarstvom, na ovaj način vi gušite poljoprivrednu proizvodnju, i stvarate pravnu nesigurnost.“

Amandmani HSS-a nisu prihvaćeni, neovisno o njihovoj učinkovitosti, jer hrvatska demokracija ne prepoznaje kvalitetne prijedloge ukoliko oni dolaze iz opozicijskih klupa.
Amandman Kluba zastupnika HSS na PZE br 242-1

DSC00633

 

Ostavi komentar