Ministar poručuje „Bogati naprijed, ostali stoj!“

Objavio 10. svibnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Tražimo financijski i teritorijalno dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve građane Hrvatske
Saborski zastupnik HSS-a Davor Vlaović ponovno je u Hrvatsko saboru upozorio je na probleme koje će donijeti novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je je važan za život svih građana Hrvatske. Upozorio je na odredbe koje marginaliziraju čovjeka, miču iz centra zbivanja pacijenta i financijski dostupnu zdravstvenu zaštitu, a u središte stavlja krupni kapital. Kazao je kako najvažnija postaje dobit, a pacijenti, siromašni pacijenti kakvih je puno u RH, će ostati bez cjelovite zdravstvene zaštite.
„Pišu nam udruge udruženja pacijenata i sami liječnici koji kažu da predloženi zakon nije dobar, i dalje stvara konflikt između pacijenta i liječnika pa i između samih liječnika.
Jedno od pitanja je je li privatizacija javnog zdravstva odraz neriješenog konflikta. Zdravstveni turizam, kojeg treba razvijati, bez bolje regulative dovodi u opasnost hrvatskog pacijenta koji će postati dvostruko drugotan u svojoj rođenoj zemlji u odnosu na pacijenta koji dolazi s punim novčanikom u Hrvatsku.
Hrvatska ima, kad je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dosta dobro uređen sustav još od doktora Andrije Štampara kroz domove zdravlja, kroz liječnike obiteljske medicine zaposlene u domovima zdravlja, zašto želimo narušavat taj sustav koji je dobar?
Dovodimo u sukob i same liječnike. HSS je predložio da se da alat ravnateljima domova zdravlja kroz nagrađivanje onih liječnika obiteljske medicine koji ostaju u sustavu domova većom plaćom, usporedivom s onom koju imaju koncesionari. Danas ravnatelj ne može nagraditi one koji bolje rade, koji više rade , zakonodavni okvir mu to ne dopušta.“
Vlaović je progovorio o odredbama novog Zakona koje će biti mehanizmi za produbljivanje sukoba u zdravstvenom sustavu.
„Prvi je sukob pacijent-liječnik privatnik, novim prijedlogom zakona, svaki liječnik obiteljske medicine moći će zatražit od ministra i ministarstva da dobije privatnu praksu u ordinaciji. Gdje privatnu praksu? Ne svojim novcem, u svojoj ordinaciji nego na javnom dobru koje smo svi mi financirali, koji je opremljen iz zajedničke blagajne, i sad ide nekih 200-tinjak milijuna kuna kroz projekte za opremanje zdravstvenih ambulanti putem županija, znači dobit će opremljenu ambulantu, dobit će opremu, dobit će pacijente a njegov jedini rizik vlastiti kvalitetni rad.
Nitko, niti mi iz HSS-a nismo protiv poduzetništva u zdravstvu, ali ne nauštrb kvalitetne, financijski i teritorijalno dostupne zdravstvene zaštite u RH, a zdravstvena skrb će poskupjeti jer će liječnici imati mogućnost legalno naplaćivati zdravstvenu uslugu ukoliko rade nakon propisanog radnog vremena. Tko će vrednovati koliko je koji liječnik obiteljske medicine obavio pregleda u redovno radno vrijeme a koliko će ih pacijenata ostaviti za pregled izvan radnog vremena kad ima pravo ispostaviti fakturu, račun i odmah naplatiti tu uslugu. Pa naravno da će svaki liječnik ići ka većoj dobiti.
Dodatni problem je pitanje tko će liječiti ljude u područjima koja su dislocirana od centara jer svi ti liječnici koji će ići u privatnu praksu će gravitirati Zagrebu, Splitu, Rijeci, Slavonskom Brodu a tko će liječiti ljude u Prnjavoru, mom Drežniku ili nekom drugom naselju koje je 15, 20 ili 50 km udaljeno od centra?
Ostat će bez zdravstvene zaštite jer već sada fali 14 timova obiteljske medicine u Brodsko-posavskoj županiji. Što će se dogoditi za godinu, dvije ili pet? Još više će liječnika odlaziti iz RH i neće ih biti na tim ruralnim područjima a odlazit će jer ne mogu niti dobiti ambulantu koja će otići u privatne prakse jer nakon odlaska u mirovinu, liječnik obiteljske medicine može ambulantu prodati.
Zakonom onemogućujemo mladim uspješnim liječnicima iz siromašnih obitelji da sutra dobiju ambulantu u mreži javne zdravstvene zaštite jer će bogati njima trgovat. Neće imati mogućnosti baviti se pružanjem zdravstvene usluge, za što se školovao, otići će izvan Hrvatske.
Prijedlog je HSS-a da se za ruralna područja smanji veličina tima i potrebnih pacijenata na 700, sad je minimum 1275. time bi se osigurao isti dohodak liječniku u ruralnom području i onomu koji je u Zagrebu i Slavonskom Brodu. Prijedlog je da se obiteljska medicina unaprijedi a ne unazadi i da pacijent bude u fokusu interesa.“ kazao je Vlaović.
7

Ostavi komentar