Odgovor predsjednika Vlade o cijenama učeničkih autobusnih karata u BPŽ

Objavio 23. siječnja 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Narodi zastupnik HSS-a u Hrvatskom saboru Davor Vlaović postavio je zastupničko pitanje vezano za autobusne prijevozne karte učenika u Brodsko-posavskoj županiji predsjedniku Hrvatske Vlade.
Na postavljeno pitanje dobio je odgovor u kojem između ostalog piše:

–  Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 2017./2018. kojom je propisano da ukoliko je cijena učeničke mjesečne karte za autobus veća od karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (odnosno 100% cijene za učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade). Ministarstvo sredstva doznačuje županijama koje brinu o namjenskom trošenju

-Navode da je na pojedinim relacijama u Brodsko-posavskoj županiji karta koju kupuju radnici znatno niža od mjesečne učeničke karte Ministarstvo provjerava sa Županijom te će postupiti sukladno važećim zakonskim propisima. u slučaju da se navodi utvrde istinitima, Ministarstvo će potaknuti razgovore s Brodsko-posavskom županijom u cilju iznalaženja rješenja te poduzeti sve potrebne aktivnosti da se poštuje Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Cijeli odgovor možete pročitati na linku:

Vlaović_zastupničko pitanje prijevozne karte na lokalnoj razini

23231295_1819318041442032_4552424672901646693_n

Ostavi komentar