Amandmani Kluba vijećnika HSS-a u Skupštini Brodsko-posavske županije

Objavio 20. prosinca 2017. Nekategorizirano Nema komentara

1. Izgradnja županijske ceste Slavonski Kobaš –Bebrina ………………………………..1.000.000,00 kn


Realizacija izmjenama Plana gradnje i obnavljanja županijskih cesta

Obrazloženje:
Prva faza ceste , posavske magistrale, izgrađena je prije 15 godina s ciljem povezivanja posavskih sela od Slavonskog Broda do Nove Gradiške. Tom cestom prometno izolirana naselja uz samu rijeku Savu dobiti će „brze linije“ do urbanih sredina što će doprinijeti očuvanju života u tim dijelovima županije i poboljšanje demografske slike. Ceste spajaju , nakon izgradnje Posavska magistrala olakšati će dnevne migracije stanovnika i dostupnijim učiniti izvanškolske aktivnosti učenicima, zdravstvene usluge svim stanovnicima te mogućnost konzumacije kulturnih sadržaja svim građanima.

2. Izgradnja pristupne ceste do zgrade Osnovne škole u Podcrkavlju …………………..100.000,00 kn

Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“

Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje
2017. otvorena je nova područna škola u Podcrkavlju koju polaze učenici od 1. do 8. razreda s područja općine Podcrkavlje. Do parcele na kojoj se nalazi školska zgrada postoji dotrajala asfaltirana cesta za koju je potrebna rekonstrukcija radi sigurnosti prometa i učenika. Izgradnjom pristupnog puta olakšalo bi se učenicima i zaposlenicima te dostavnim službama bolja komunikacija i doprinijelo održavanju školske zgrade.

3. Izgradnja zaštitne ograde na cesti Malino –Ciglenik dužine cca 100 m (obostrano) …………………………………………………………………………………………. …………………….…… 200.000,00 kn
Realizacija izmjenama Plana gradnje i obnavljanja županijskih cesta
Obrazloženje
Cesta koja spaja naselja Malino i Ciglenik omeđena je Orljavom jedne strane i dubokim kanalom koji prikuplja oborinske vode s druge strane, a sama cesta je dio orljacskog nasipa i kao takva izuzetno opasna za vožnju, naročito za vrijeme vremenskih nepogoda. Na tom dijelu ceste česte su prometne nesreće. Izgradnjom zaštitne ograde poboljšati će se sigurnost prometa, indirektno smanjiti broj bolovanja i opterećenje zdravstvenog sustava.

4. Izgradnja vodovodne mreže Malino –Kobaš …………………………………………….. 300.000,00 kn
Realizacija proračunski razdjel 5 UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Aktivnost A510003 Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, promete, energetske učinkovitosti
Obrazloženje
Kobaš se nalazi u zoni endemske nefropatije za koju je utvrđeno širenje putem vode za piće koja se crpi iz lokalnih izvora. Kobaš kao žarište nefropatije prisutan je u svim udžbenicima koji taj problem proučavaju. Građani Slavonskog Kobaša su još 70-ih godina prošlog stoljeća samodoprinosom financirali izgradnju vodovodne reže u samom naselju i na taj način prevenirali daljnje širenje navedene bolesti. Izdvojeni dio naselja nalazi se uz orljavski nasip prema Malinu i nema izgrađenu vodovodnu infrastrukturu. Pitka voda, s obzirom na navedeni problem, stanovnicima tog dijela naselja je neophodna za poboljšanje zdravstvene slike i očuvanje zdravlja.
Vrijednost investicije je 2.000.000,00 kn, a od Županije se traži sufinanciranje u iznosu od 200.000,00
5. Izgradnja pješačkih staza u Novoj Kapeli…………………………………………..…………300,000,00 kn

Realizacija proračunski razdjel 5 UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Aktivnost A510003 Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, promete, energetske učinkovitosti
Obrazloženje

Dotrajale i loše pješačke staze uzrok su čestog izlaska pješaka na kolnik što stvara ugrozu za pješake i za vozače koji prometuju tim prometnicama.
Cestovni promet na području općine Nova Kapela, koja je prometno čvorište ( grananje cesta prema gradovima Pleternica i Požega) je gust i intenzivan, s čestom prisutnošću teretnih vozilima na cesti.
Izgradnjom pješačkih staza neće biti razloga za izlazak pješaka ( školske djece) na kolnik.

6. Izgradnja pješačkih staza u Starom Slatiniku………………………..…………………………200.000,00 kn
Realizacija proračunski razdjel 5 UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Aktivnost A510003 Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, promete, energetske učinkovitosti
Obrazloženje
Dotrajale i loše pješačke staze uzrok su čestog izlaska pješaka na kolnik što stvara ugrozu za pješake i za vozače koji prometuju tim prometnicama.
Cestovni promet na području općine Brodski Stupnik, koja je na prometnici koji povezuje gradove Slavonski Brod i Novu Gradišku je gust i intenzivan, s čestom prisutnošću teretnih vozilima na cesti, posebice na dijelu na kojem se nalazi odvojak ceste za Pleternicu i Požegu, je gust i intenzivan, s čestom prisutnošću teretnih vozilima na cesti.
Izgradnjom pješačkih staza neće biti razloga za izlazak pješaka ( školske djece) na kolnik.

7. Sanacija krova na školsko-sportskoj dvorani u Novoj Kapeli OŠ „Antun Mihanović“ …………………………………….……………………………………………………………………….. 200.000,00 kn
Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje
Krov školsko-športske dvorane je dotrajao te prilikom i najmanje pojave kiše prokišnjava što dodatno djeluje na propadanje podova i onemogućava kvalitetno izvođenje nastave tjelesnog odgoja.

8. Financiranje režijskih troškova nastalih uslijed korištenja društvenog doma za izvođenje nastave tjelesnog odgoja u Dragaliću ………………………………………………………………..50.000,00 kn

Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje

Učenici OŠ Dragalić rijetki su u Županiji koji nemaju školsku športsku dvoranu. Općina Dragalić dala je na korištenje, za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, dvoranu Društvenog doma. Kako je Županija ostali učenicima u Županiji izgradnjom športskih dvorana osigurala uvjete za najkvalitetnije izvođenje nastave tjelesnog odgoja i uredno podmiruje sve obveze i režijske troškove nastale korištenjem dvorana traži se o d Županije da učenicima iz općine Dragalić podmiri režijske troškove, najam dvorane Općina ne naplaćuje.

9. Izgradnja školske športske dvorane u Dagaliću…………………………………………….3.000.000,00 kn /kroz 3 godine/
Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje
Danas, 2017.godine, učenici OŠ Dragalić, za razliku od njihovih vršnjaka iz velike većine OŠ u sličnim ruralnim naseljima nemaju običnu jednodijelnu, najmanju pedagoškim standardima određenu školsku dvoranu za održavanje satova nastave tjelesnog odgoja.
Djeca su do školske godine 2017/18 održavali tjelesni odgoj u vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta u jednoj školskoj učionici veličine 30-ak kvadratnih metara, na način da su školske strunjače stavljali uz radijatore i zidove kako netko ne bi uslijed „igre“ ili „trčanja“, ako se to tako u ovakvom improviziranom prostoru može nazvati, palo na radijator ili udarilo glavom u zid ili školsku ploču.
Ove školske godine nakon završetka toplijeg vremenskog perioda, Općina je OŠ dala na raspolaganje Društveni dom u kojem u središnjem dijelu velike sale na oko 70 metara kvadratnih se organizira nastava tjelesnog odgoja.
Općina podmiruje troškove grijanja, struje, vode i amortizacije, bez refundacije ili pokrivanja dijela troškova, za što nam naravno niti u jednom trenutku nije žao. Nastavit ćemo tako dok nas ovdje bude.
Prije 9 godina Općija je ishodila suglasnost nadležnog Ministarstva na projekt, izradila projektnu dokumentaciju za jednodjelnu školsko sportsku dvoranu uz OŠ Dragalić, ishodila građevinsku dozvolu, (tada je samo informacije radi OŠ imala 166 đaka), i pokušali riješiti izvore financiranja. Općina je morala sma započeti izgradnju kako bi sačuvala valjanost dozvole za građenje. Započeta je izgradnju parkirališta za potrebe dvorane, jer je isti zahvat bio sastavni dio jedinstvene građevinske dozvole. U projektnu dokumentaciju i početak građenja uloženo je 320.000,00 kn sredstava iz općinskog proračuna.

10. Financiranje režijskih troškova nastalih uslijed korištenja društvenog doma za izvođenje nastave tjelesnog odgoja u Brodskom Stupniku ………………………………………………..30.000,00 kn
Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje
Učenici Područne škole Brodski Stupnik rijetki su u Županiji koji nemaju školsku športsku dvoranu. Općina Brodski Stupnik dala je na korištenje, za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, dvoranu Društvenog doma. Kako je Županija ostalim učenicima u Županiji izgradnjom športskih dvorana osigurala uvjete za najkvalitetnije izvođenje nastave tjelesnog odgoja i uredno podmiruje sve obveze i režijske troškove nastale korištenjem dvorana traži se o d Županije da učenicima iz općine Brodski Stupnik podmiri režijske troškove, najam dvorane Općina ne naplaćuje.
11. Energetska obnova zgrade osnovne škole u Sičicama ………………………………………680.000,00 kn
Realizacija iz decentraliziranih sredstava „Program javnih potreba u osnovnom školstvu“
Aktivnost A600002 Osnovno školstvo
Izvor 5.2. Decentralizirana sredstva

Obrazloženje
Učenici OŠ Ljudevit Gaj Nova Gradiška iz Sičica prve četiri godine pohađaju školu u Područnoj školi Sičice, a nastava se odvija u zgradi kojoj je nužna obnova fasade i poboljšanje energetske učinkovitosti. Općina Vrbje ima izrađenu projektnu dokumentaciju za zgradu u kojoj se odvija nastava. Traži se od županije da kandidira zgradu OŠ Ljdevit Gaj, PŠ Sičice prema izvorima financiranja za obnovu fasade i poboljšanje energetske učinkovitosti.

12. Rekonstrukcija ceste i izgradnja kružnog toka u Novoj Gradiški ( kod gradske uprave)
u iznosu………………………………………………………………………………………………………. 1.183.333,00 kn

Realizacija izmjenama Plana gradnje i obnavljanja županijskih cesta

Obrazloženje

Izrađen je glavni projekt, prikupljene potvrde na glavni projekt i podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Rekonstrukcija se radi na križanju s 2 županijske ceste (Ž4158) i 1 nerazvrstanom cestom, Predložile se,sukladno dosadašnjoj praksi, sufinanciranje ŽUC-a u iznosu 2/3 iznosa. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca. 1.775.000,00 kn bez PDV-a . Grad Nova Gradiška u potpunosti je financirao izradu projektne dokumentacije.

13. Uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta u općini Vrbje……………………….100.000,00 kn

Realizacija izmjenama Plana gradnje i obnavljanja županijskih cesta
Dotrajalost cesta na području općine Vrbje i potreba osiguranja uvjeta življenja primjerenih 21. stoljeću građanima Vrbja

 

20170626_11190920.12.17.

Ostavi komentar