Ekološka bomba u Davoru

Objavio 23. travnja 2017. Nekategorizirano Nema komentara

22. travnja, Dan planete Zemlje obilježen je porukom indijanskog poglavice „ Zemlju nismo naslijedili od naših predaka, posudili smo ju od naših potomaka“ u općini Davor tu poruku nisu čuli ili su istu zanemarili , vodstvo Općine se ponaša kao da svijet završava završetkom njihova mandata obnašanja vlasti.

Općina ima uređenu deponiju smeća koja je kapacitirana za potrebe općine, reciklažnog dvorišta i sortiranja otpada prije recikliranja ili deponiranja na nekom za to predviđenom odlagalištu.

U općinu Davor pod okriljem noći kamioni dovoze smeće iz cijele Hrvatske, a planirano reciklažo dvorište postalo je okupljalište pasa lutalica, čagljeva i vrana jer na deponij dovoze  kalnički otpad, koji tu nikao ne bi smio biti odlagan. Na putu prema deponiju viđani su i kamioni slovenskih registracijskih oznaka, odakle i koja vrsta otpada – NE ZNA SE. Nekima je jedino važno da deponiranje bude plaćeno, a o tijeku novca brigu može voditi i Državno odvjetništvo.

I tu priči nije kraj !

U općini Davor, jedva 3.000 m udaljeno od deponija nalazi se vodocrpilište za 60.000 stanovnika, građane bivše općine Nova Gradiška.

Kapacitet izvorišta je dostatan,  a cijena vode ne bi smjela prelaziti iznos od 1,5 kn/m3, na žalost načelnik općine Novoj Gradiški vodu prodaje po cijeni 5 kn/m3, 90 % investicije je investirala Republika Hrvatska. Ni to nije sve, projektom „Vodovod zapadna Slavonija“  je predviđeno suvlasništvo nad vodovodnom mrežom za grad Novu Gradišku i 10 općina s toga područja o čemu je potpisan Sporazum , ali ne i ugovor,  načelnik se ponaša na način da je općina Davor 99% vlasnik , a svi ostali jedan postotak, mada dug od 8 milijuna kn pokušava podijeliti sa svim ostalim partnerima proporcionalno ili će dugovi ostati novom općinskom vodstvu.

Vodocrpilište i obližnju deponiju uz Dan planeta zemlje obišao je saborski zastupnik Davor Vlaović u pratnji stručnjaka za to područje Milana Mateše te Davoraca Maria Olića, Branka Gelemanovića i Dragan Benića.

 

Ostavi komentar