Klub vijećnika HSS-a traži izdvajane Opće bolnice Nova Gradiška iz sastava Opće Bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

Objavio 3. travnja 2017. Nekategorizirano Nema komentara

Klub vijećnika HSS-a u Županijskoj skupštini uputio je hitan zahtjev za DOPUNOM dnevnog reda današnje sjednice Županijske skupštine o  izdvajanju Opće bolnice Nova Gradiška iz sastava Opće Bolnice „Dr. Josip Benčević“  Slavonski Brod i pravnom osamostaljenju. Tekst cjelovitog službenog dokumenta i zahtjeva vidljiv je u nastavku:

 

Županijska skupština

Brodsko-posavske županije

n/p  predsjednik Pero Ćosić, dipl.ing.građ.

 

PREDMET: Odluka o izdvajanju Opće bolnice Nova Gradiška iz sastava Opće Bolnice „Dr. Josip Benčević“  Slavonski Brod i pravnom osamostaljenju

Temeljem članka 75.Poslovnika Županijske  skupštine Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 14/09, 19/10, 8/13) tražimo dopunu dnevnog reda 24. sjednice Županijske skupštine  sljedećom  točkom dnevnog reda:

Odluke o izdvajanu Opće bolnice Nova Gradiška iz sastava Opće Bolnice „Dr. Josip Benčević“  Slavonski Brod

PREDSJEDNIK KLUBA VIJEĆNIKA

Zlatko Bunjevac

 

OBRAZLOŽENJE

Županija je osnivačka prava ustanova Opće  bolnice „ Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod i Opće bolnice Nova Gradiška, Odlukom Županijske skupštine o pozivanju Vlade  Republike Hrvatske na provođenje sanacije Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, KLASA:021-01/13-01/20 i Odlukom o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije Opće bolnice Nova Gradiška KLASA:021-01/13-01/18 od 26.veljače 2013. te odlukama o izmjeni odluke  pozivanju Vlade RH na provođenje sanacije bolnica od 27.ožujka 2013., prenijela na Vladu Republike Hrvatske.

Razlozi za donošenje takvih odluka bili su :

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonki Brod, na dan 31.12.2012.

Ukupne obveze Bolnice su 76.574.556 kn, od toga dospjele obveze 35.304.862 kn.

Ukupna potraživanja su 62.176.053 kn.

Razlika ukupnih obveza i ukupnih potraživanja čini 14.398.503 kn.

Opća bolnica Nova Gradiška, na dan 31.12.2012.

Ukupne obveze Bolnice su 27.004.794kn kn, od toga dospjele obveze 14.062.052 kn.

Ukupna potraživanja su 11.717.338 kn, a ukupno dospjela potraživanja 2.602.837 kn.

Razlika ukupnih obveza i ukupnih potraživanja čini 15.287.456 kn.

 

Tijekom postupka sanacije Vlada Republike hrvatske donijela je sljedeća rješenje kojima je ukinula pravnu osobnost Opće bolnice Nova Gradiška:

  • Rješenje o prestanku rada Opće bolnice Nova Gradiška, KLASA:UO/I-500-05/14-01/13, URBROJ: 534-10-1-1-1/4-14-1 od siječnja 2014.
  • Rješenje o brisanju iz sudskog registra Opće bolnice Nova Gradiška, Tt-14/333-2 od

23.siječnja 2014.

Postupak sanacije, sukladno zaključcima  Ministarstva zdravstva nije donio očekivane rezultate i uzrokovao je nove gubitke u poslovanju općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod te je Vlada RH na sjednici održanoj  Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. travnja 2016. donijela Odluku o obustavi postupka sanacije Opće bolnice »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod (NN 33/16). Danom stupanja na snagu osnivačka prava , vraćena su  Brodsko-posavskoj županiji.

Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16) propisano je  da jedinica regionalne samouprave, županija, organizira rad ustanova kojima je osnivač što je Županija i učinila imenovanjem Upravnog vijeće Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod koje je imenovalo ravnatelja čime je osiguran kontinuitet rada zdravstvenog sustava na sekundarnoj razini zdravstven zaštite u Brodsko-posavskoj županiji.

Pripajanjem Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod građanima zapadnog dijela Županije (za njih oko 80.000) smanjena je dostupnost zdravstvene zaštite, čime su dovedeni u neravnopravan položaj, usprkos činjenici da je svim građanima Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na jednaku ili približno jednaku razinu zdravstvene zaštite, – Odluka Vlade RH donesena je bez stručne rasprave u zdravstvenim ustanovama i bez konzultacija s osnivačem tih ustanova u Brodsko-posavskoj Županiji, pa se ne može utvrditi koji je pravi razlog ukidanju jednog pravnog, poslovnog i financijskog identiteta Opće bolnice Nova Gradiška.

Opća bolnica Nova Gradiška posebno je opravdala svoje dugogodišnje postojanje tijekom Domovinskog rata u liječenju ranjenih branitelja i ostalog pučanstva tog dijela Republike Hrvatske i s tog osnova zaslužila je drugačiji , važniji status, te da bude Bolnica od posebnog značaja za samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku, a ne da ju se briše s popisa zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Opća bolnica Nova Gradiška jedina je bolnica od Zagreba do Slavonskog broda koja može zbrinuti stradale na autocesti A3 što je dodatni razlog za očuvanje i vraćanje samostalnosti Bolnici.

 

 

Ostavi komentar