Koga ćemo slušati? Predsjednicu ili Dodika ?

Objavio 3. ožujka 2017. Nekategorizirano Nema komentara

Neka se , po uzoru na Predsjednicu , nadležni uredi Ministarstva,  Fonda  i uprave koji prate kvalitetu zraka presele u Slavonski Brod. Brže će djelovati !

RH sama stvara zakonodavni okvir u svim područjima.  Zakon o zaštiti zraka predviđa jednu pravnu osobu koja je nadležna za praćenje kvalitete zraka.  Struka kaže da to nije dobro, jer  rezultat su  neujednačeni  rezultati  mjerenja kvalitete zraka.

Kako do pravih pokazatelja ? Hoćemo li slušati Dodika koji kaže da problema sa zrakom u Slavonskom Brodu nema i koji kaže da naša predsjednica  laže. Nije tako ! Brođane truje bosanskobrodska rafinerija.

U Slavonskom Brodu je zabilježeno, ove godine,  više od 40 prekoračenja onečišćenja zraka  lebdećim česticama PM2.5, PM10, sumporovodikom i benzenom.

Možda je i danas , zbog toga , nekomu u Brodu dijagnosticiran karcinom !

Kod Brođana je  zabilježen pojačani pobol od karcinoma i učestali problemi s respiratornim  sustavom.

Već osam godina tapkamo u mjestu i u donosimo zakone koji su čisto usklađivanje sa zakonodavstvom EU.

Učinimo nešto operativno ne usporavajmo i ne kočimo projekte koji su planirani : Praćenje pobola stanovnika i  Obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu.

Svi očekujemo Protokol o postupanju u slučaju onečišćenja zraka koji mora donijeti grad Slavonski Brod, tako će se moći cjelovito djelovati.  Mora se voditi i katastar onečišćivača s jedne i druge strane rijeke Save.

Kad to budemo imali Dodik i njemu slični neće moći davati lažne izjave o zraku u Slavonskom  Brodu.

Uspostavimo komunikaciju i počnimo rješavati problem. Konačno rješenje je ugradnja filtara i promjena energenta u rafineriji. Očekujemo da se donesu brze izmjene Prostornog  plana Brodsko-posavske županije kako bi se pristupilo izgradnji plinovoda za plinofikaciju rafinerije,to može ubrzati ministar Kuščević i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja .

OČEKUJEMO  BRZA  RJEŠENJA,  Brođani nemaju više vremena čekati.

Neka se , po uzoru na Predsjednicu , nadležni uredi Ministarstva,  Fonda  i uprave koji prate tu problematiku presele u Slavonski Brod. Brže će djelovati !

 

Ostavi komentar