Dostupna zdravstvena zaštita – preduvjet opstanka

Objavio 7. veljače 2017. Nekategorizirano Nema komentara

U Hrvatskoj seljačkoj stranci svjesni su da je briga za zdravlje pokazatelj uspješnosti društva. Kvalitetno organiziran zdravstveni sustav osigurava stanovništvu, građanima Republike Hrvatske dostupnu, cjelovitu i teritorijalno i osobno pokrivenu zdravstvenu zaštitu. Svi građani Republike Hrvatske imaju u najvećem dijelu osobno pokrivenu zdravstvenu zaštitu koja se temelji na solidarnom modelu zdravstvenog osiguranja koji osigurava liječenje u slučaju bolesti, preventivne preglede rizičnim skupinama, lijekove i  naknadu za bolovanje neovisno o apsolutnom iznosu novca uplaćenog u zdravstveni fond. Hrvatska seljačka stranka uvijek će podržavati i zalagati se za dostupnu zdravstvenu skrb svakom građaninu. Bolest i troškovi liječenja pojedinog člana obitelji ne smiju biti uzrok siromaštva i propadanje obitelji.

HSS pozdravlja  svako ulaganje i svaki projekt koji doprinosi povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite.  Dodjela bespovratnih sredstava za projekt „Kraći put do zdravlja“ iz Strukturnih i investicijskih Fondova, u iznosu od 40 mil. kuna Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod  u Brodsko-posavskoj županiji će povećati dostupnost i  razinu zdravstvene zaštite, a zdravstvenu skrb znanstveno i tehnološki unaprijediti.

Od Projekta kojemu HSS daje punu potporu očekuje se  smanjenje listi čekanja i brza dijagnostiku za svakog stanovnika Brodsko-posavske županije i Bosanske Posavine .

Projekt će povećati kvalitetnu rada u samoj Bolnici što je jedan od  preduvjeta za ostanak  liječnika u našoj Brodsko-posavskoj županiji. Poznato je da bolnice u Županiji imaju najkvalitetnije liječnike koje možemo zadržati samo stvaranjem uvjeta  za život i rad liječnika primjerenih 21. stoljeću.

HSS očekuje daljnja ulaganja u zdravstveni sustav na svim razinama zdravstvene zaštite, posebice primarnoj (veći broj obiteljskih liječnika, pedijatara i liječnika dentalne medicine)  i povećanje teritorijalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom svih ruralnih područja u Brodsko-posavskoj županiji.  Stanovnici općina Vrbje i Cernik su dobili dostupnog liječnika obiteljske medicine. Očekujemo isto za stanovnike Gornjih Bogićevaca, Dragalića, Brodskog Stupnika , Klokočevika  i Prnjavora.

U skoroj budućnosti tražimo  samostalnost novogradiške bolnice i  daljnji razvoj dostupnosti zdravstvene skrbi za sve građane.

Općina ili naselje bez škole, pošte i liječnika je mrtvo naselje. SLAVONIJA UMIRE , sve je više općina i naselja  bez osnovne društvene infrastrukture. Hrvatska seljačka stranka se tomu protivi ako želimo zadržati život u našim selima moramo u svakom selu imati ambulantu i obiteljskog liječnik. Standardi za ruralni dio Hrvatske, za slavonska sela ne mogu biti isti kao u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili Osijeku.

Hrvatska seljačka stranka traži izmjenu u načinu ugovaranja zdravstvene zaštite za ruralna područja kroz smanjenje veličine optimalnog tima, obiteljske medicine, koji ne smije biti veći od 800 osiguranih osoba za koje skrbi jedan liječnik. To zahtjeva povećana izdvajanja za zdravstvo.

HSS od Hrvatska Vlada očekuje da brigu za Slavoniju pokaže na primjeru zdravstva.

h2

Ostavi komentar