Predstavljen program Narodne koalicije

Objavio 1. kolovoza 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Program Siguran smjer za Hrvatsku predstavila je Narodna koalicija čiji je koalicijski partner HSS. U nastavku donosimo njegov sažetak.

Gospodarstvo

Osigurat ćemo nastavak gospodarskog rasta. Izvukli smo Hrvatsku iz recesije, znamo kako Hrvatsku vratiti na siguran smjer rasta.

Plan nam je stvoriti okruženje za postizanje dugoročno održivog gospodarskog rasta. Novi gospodarski rast temeljit ćemo u velikoj mjeri na povećanom izvozu roba i usluga, što je najbolji jamac njegove održivosti. Poticanje izvoza ostaje trajno opredjeljenje naše Vlade.

Ulagačima nudimo sigurne porezne uvjete za poslovanje. U iduće četiri godine dovest ćemo Hrvatsku među prvih 30 država u svijetu prema lakoći poslovanja.

Nudit ćemo mogućnost sklapanja ugovora s ulagačima za osiguranje istih poreznih uvjeta kakvi su bili na snazi kad je ulagač započeo investiciju za ulaganja veća od 100 milijuna kuna i čijom se realizacijom otvara najmanje 10 radnih mjesta visoke stručne spreme. Poticat ćemo mogućnost desetogodišnjeg sufinanciranja dijela iznosa porezne obveze koju korisnik potpore ima prema državi izuzev PDV-a, s tim da ih ulagač treba uredno plaćati, a država mu isplaćuje potporu po isteku godišnjeg obračunskog razdoblja. Omogućit ćemo opciju da resorno ministarstvo s posebnim vrijednosnim kuponom sufinancira do 50 % obveze poreza na dohodak i poreza na dobit novog investitora. Omogućavat ćemo poček plaćanja poreznih davanja kroz tri godine od početka ulaganja i bez obračuna kamata.

Omogućit ćemo brzo, online osnivanje jednostavnih društava ograničene odgovornosti bez javnog bilježnika.

Povećat ćemo potporu za novoosnovan tvrtke putem kupona za kupnju osnovne informatičke opreme i izradu prve mrežne stranice.

Ukinut ćemo obveznu članarinu HGK i HOK najkasnije 2018. godine.

Nastavit ćemo smanjivati parafiskalne namete: u 2017. i 2018. poduzetnike ćemo rasteretiti za milijardu kuna.
Novom Strategijom stanovanja uredit ćemo tržište najma stanova: socijalno ugroženim građanima kroz sustav najma osigurat ćemo siguran dom.

Obrazovanje

Provest ćemo cjelovitu kurikularnu reformu na način na koji je započeta. Struka će biti iznad politike.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osiguralo je u prošlom mandatu nešto manje od 400 milijuna kuna iz EU fondova do kraja 2020. za provođenje reforme. Izuzev financijskih sredstava, Ministarstvo će osigurati stručnim osobama koje su vodile cjelovitu kurikularnu reformu rad na reformi bez uplitanja politike.

Započet ćemo projekt e-Škole u 60 % ukupnog broja škola u Hrvatskoj.

Do 2018. godine završit će pilot projekt e-Škole, koji se provodi od 2015. godine u 150 škola u Hrvatskoj (10 % od ukupnog broja). Projekt je vrijedan 300 milijuna kuna, a 85 % sredstava osigurano je iz EU fondova. Glavni projekt u vrijednosti gotovo 1 milijardu kuna započinje 2019. godine i obuhvatit će 60 % ukupnog broja škola u Hrvatskoj.

Subvencionirat ćemo međumjesni prijevoz učenicima srednjih škola u iznosu od 75 % troškova.
Učenicima sa slabijim socio-ekonomskim statusom međumjesni prijevoz subvencionirat ćemo u cijelosti. Na ovaj način potičemo mlade na nastavak obrazovanja, osiguravamo lakši pristup obrazovanju i rasterećujemo kućne proračune

Uspostavit ćemo djelotvoran sustav stipendiranja učenika i studenata.

Iz EU fondova u prošlom je mandatu osigurano 450 milijuna kuna za stipendiranje studenata, što će omogućiti stipendiranje 22.000 studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa te 15.000 stipendija studentima u deficitarnim područjima (godišnje 3.000 stipendija u odnosu na postojećih 200).
Nastavit ćemo zapošljavanje preostalih 800 mladih znanstvenih novaka i riješiti njihov status.

Za znanost ćemo povećati sredstva sa sadašnjih 0,75% na 2% BDP-a do 2020.

Zdravstvo

Zdravstvo mora biti dostupno svima, bez povećanja participacije.

Promjene koje želimo provesti u narednom razdoblju donijet će bržu, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu bez povećanja participacije za pacijente. Naša zdravstvena politika orijentira se prema pacijentima i njihovim obiteljima, a naši napori bit će i dalje usmjereni osiguranju financijski održivog zdravstvenog sustava koji će pružati jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim građanima Republike Hrvatske.

Vrhunska specijalistička skrb za maligne bolesti u kliničkim bolničkim centrima biti će nastavljena kroz Program 72 sata.
Obnovit ćemo bolnice, sagraditi novu Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Radi unaprjeđenja kvalitete bolničkog smještaja i kontinuirane dostupnosti medicinsko-tehnološkim inovacijama realizirat ćemo nabavu nove medicinske opreme u svim hrvatskim bolnicama te izgraditi nove bolničke i polikliničke kapacitete u Rijeci, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Bjelovaru, Koprivnici, Sisku, Popovači, Novom Marofu, Splitu, Zagrebu (KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur) sredstvima EU fondova i putem javno privatnih partnerstva, a Klinika za dječje bolesti Zagreb kompletno će se preseliti na novu lokaciju.

Rad i zapošljavanje

Povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti i dalje će biti najvažniji cilj vlade kako bi u iduće 4 godine spustili nezaposlenost na razinu prosjeka EU.

Za stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta uložit ćemo 3 milijarde kuna iz fondova EU u iduće 4 godine.
Vraćamo poticaje za zapošljavanje mladih.

Uz povoljne ekonomske pokazatelje i gospodarski rast, povisit ćemo iznos naknade u programu „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ s 2.400 na iznos veći od 3.000 kuna, čime se proširuje krug korisnika te mjere. Nastavit ćemo s poreznom olakšicom za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.

Uvest ćemo mjere za zapošljavanje starijih. Uvest ćemo porezne olakšice za zapošljavanje osoba starijih od 50 godina kojima će poslodavac biti oslobođen plaćanja doprinosa na plaću u razdoblju od 5 godina u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Uvođenjem nove porezne olakšice za osobe starije od 50 godina, na godišnjoj razini će se omogućiti stabilno radno mjesto uz ugovor o radu na neodređeno vrijeme za najmanje 5.500 osoba.

Stvorit ćemo preduvjete za ukidanje doprinosa za zdravstvo u iznosu od 3%. Donijet ćemo zakonske izmjene koje će omogućiti dodjelu socijalne mirovine građanima RH nakon navršene 65-te godine života, a koji nisu stekli.

Socijalna politika

Dodatno ćemo zaštititi građane od rizika vezanih uz stambene kredite. Donijet ćemo novi zakon o potrošačkom kreditiranju.

Umjesto šest, osam mjeseci pune roditeljske naknade za novorođeno dijete.

Cilj nam je zaštita standarda obitelji s djecom. Delimitirat ćemo iznos za 2 mjeseca roditeljske naknade, ali tako da ona ne prelazi 5.000 kuna. U smislu podrške roditeljstvu planiramo i intervenciju u radno zakonodavstvo gdje ćemo uvrstiti i dopust namijenjen prilagodbi djeteta na boravak u predškolskoj ustanovi, kao i prilagodbi djeteta prilikom polaska u 1. razred osnovne škole.

Braniteljima ćemo sačuvati ili unaprijediti sva dosadašnja prava.

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Obiteljsko gospodarstvo postati će temeljni subjekt i nositelj razvoja hrvatskog seoskog područja, poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i proizvodnje hrane.

Prioritetno ćemo krenuti s rješavanjem postojećih dugova OPG-a. Jedan od temeljnih prioriteta Ministarstva poljoprivrede bit će restrukturiranje OPG-ova s financijskim poteškoćama odnosno rješavanje postojećih dugova OPG-a kroz modele reprograma ili otpisa dugova uz obvezu nastavka bavljenja poljoprivredom i određivanje stručnog nadzornika/savjetnika te sanacijske programe. Odredit će se i model za otkup/rješavanje dugova te dodjelu obrtnih sredstava za poslovanje OPG-a.

Osigurat ćemo poljoprivrednicima starosnu mirovinu sa 65 godina života – nacionalna mirovina.

Smanjit ćemo porez na dodanu vrijednost (PDV) na hranu, tj. na košaricu voća i povrća koja se dominantno proizvodi u Hrvatskoj i na repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju.

Kako bi barem djelomično sačuvali domaću prehrambeno-prerađivačku industriju i poljoprivrednu proizvodnju te poboljšali socijalnu situaciju građana, uvest ćemo smanjenu stopu PDV-a na hranu i repromaterijal. Naime, zbog visoke stope PDV-a troškovi proizvodnje prehrambenih proizvoda veći su za 15% do 20% te su na taj način manje konkurentni prije svega na domaćem tržištu.

Porezna politika i proračun

Nećemo uvoditi nove poreze. Pripremit ćemo cjelovitu poreznu reformu koja će rasteretiti građane i gospodarstvo. Moguće je i ukidanje nekih poreza.
Manji porezi na rad za veće plaće. Provest ćemo daljnje porezno rasterećenje osobnog dohotka.

Planirana rasterećenja dohotka išla bi u dva smjera: kroz povećanje neoporezivog dijela plaće na 3.000 kuna te dodatnom promjenom poreznih razreda, odnosno pomicanjem porezne stope od 40 % sa 13.200 kuna na više. Dodatno ćemo razmotriti širenje osnovice za primjenu stope od 25 %, čime bi se rasteretila cijena rada, ali i dodatno ojačala pozicija srednjeg sloja u skladu s gospodarskim rastom i održivošću fiskalnog sustava (i na lokalnoj i regionalnoj razini) u odnosu na potrebu financiranja javnih rashoda.

Pravosuđe

Nastavit ćemo s radikalnim smanjenjem troškova ovršnih postupaka, posebice u situacijama kad ovrhu provode „veliki sustavi“ (kroz izmjene odgovarajućih propisa). Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona dodatno će se zaštiti pozicija ovršenika u ovršnom postupku. Uvest ćemo obvezni poziv na plaćanje ovršenika prije podnošenja prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, uvođenje obveze da prvi predmet ovrhe za tražbine prema ovršenicima – fizičkim osobama čija glavnica iznosi do 20.000 kuna budu novčana sredstva, a ne nekretnine.
Javna uprava i trgovačka društva u državnom vlasništvu

Smanjit ćemo iznos subvencija za javna poduzeća koje im se dodjeljuju iz državnog proračuna.

Cilj ovog mandata je da se do kraja 2020. godine subvencije trgovačkih društava u državnom vlasništvu smanje na iznos niži od 2,5 milijarde kuna. Istovremeno, očekujemo značajno povećanje investicijskih aktivnosti trgovačkih društava u javnom sektoru, u velikoj mjeri temeljeno na korištenju EU fondova te drugih poticajnih mehanizama EU kao što je to novoformirani Europski fond za strateška ulaganja.
Nastavit ćemo s razvojem projekta e-građani. Tijela javne vlasti imat će elektronički pristup potrebnim podacima iz službenih evidencija bez potrebe da ih se traži od samih građana. U iduće četiri godine planiramo broj usluga koje država pruža građanima preko servisa e-građani povećati na 100.

Promet

Gradnja Pelješkog mosta i mosta kopno-Čiovo ide dalje.

Hrvatske autoceste d.o.o. sredstvima EU fondova započinju će izgradnju preostalih planiranih dionica autocesta na koridoru Vc. Nastavit će se investicijski projekti ulaganja u državne ceste kroz europska sredstva – projekt Pelješkog mosta, mosta kopno-Čiovo, brze ceste od Dubrovnika do Ćilipa, obilaznice Vodica, dionice Stobreč – Omiš te se završiti trenutne dionice brze ceste Zabok-Marija Bistrica, obilaznice Zaprešića, Vukovara, Vinkovaca.

Energetika

Radit ćemo na razvoju i regionalnom pozicioniranju INE. Definirat ćemo pregovaračku poziciju prema strateškom partneru. Zadržat ćemo i investirati u modernizaciju rafinerisjkih kapaciteta u Republici Hrvatskoj. Jači razvojem rafinerijskih kapaciteta i jačanje važne uloge na Mediteranu, omogućit će u budućnosti određvanje cijela derivata. Modernizirat ćemo i ojačati maloprodaju. Zadržat ćemo aktivnost istražvanja nafte, no ne kao prioritetnu aktivnost.

Nastavit ćemo razvijati projekt LNG terminala. Ovo je jedna od najvećih državna investicija, vrijednosti veće od 4,8 milijardi kuna, gdje će u postupku izgradnje terminala biti angažirano oko 1.000 ljudi, a trajno će na terminalu biti zaposleno oko 70 djelatnika. Ovaj projekt osim energetskog značaja za Republiku Hrvatsku i Europu ima i gospodarski značaj, a to je prihod lokalnoj zajednici, nova radna mjesta visokostručnih kadrova te porast BDP-a. Projekt je između ostalog važan i kao korektor cijene tržišta prirodnog plina i zanimljiv za partnere koji posjeduje plin za ukapljanje.

Zaštita okoliša

Nastavit ćemo s energetskom obnovom Hrvatske. Naš je plan energetski obnoviti Hrvatsku. Zato ćemo i u narednim godinama nastaviti sa sufinanciranjem energetske obnove obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, javnih i komercijalnih objekata, industrije, turističkog i drugih gospodarskih sektora. Time ćemo osigurati ugodnije uvjete stanovanja, smanjenje potrošnje energije i niže troškove režija za građane i gospodarstvo. Istovremeno time smanjujemo emisije CO2 i doprinosimo sprječavanju i ublažavanju klimatskih promjena. Projektima obnove potičemo održivi, niskougljični razvoj Hrvatske, i osiguravamo poslove i nova zelena radna mjesta u gospodarstvu. Samo kroz projekte energetske obnove i gospodarenja otpadom u sljedeće četiri godine stvorit ćemo 16.000 novih zelenih radnih mjesta. Za te smo svrhe osigurali ukupno preko 12 milijardi kuna, od čega 8 milijardi kuna iz EU fondova.

Regionalni razvoj

Poticat ćemo dobrovoljno spajanje fiskalno slabijih lokalnih jedinica, porezno ćemo poticati takva spajanja.

Jačanje uloge velikih gradova s preko 100 tisuća stanovnika.

Decentralizirat ćemo upravljanje državnom imovinom: dat ćemo općinama, gradovima i županijama u vlasništvo i na upravljanje sve nekretnine koje nisu od strateškog značaja.

Kultura

Donijet ćemo strateški plan kulturne i medijske politike, koji ćemo usvojiti u demokratskoj raspravi.

Dopunit ćemo Zakon o kulturnim vijećima u cilju decentralizacije i demokratizacije odlučivanja.

Vratit ćemo 14,5% izdvajanja iz dobiti igara na sreću HL za razvoj civilnog sektora.

 

Izvor/net.hr

Ostavi komentar