HSS zahtijeva saniranje dugova bolnica prije povratka osnivačima i reviziju ugovora s HZZO-om

Objavio 31. ožujka 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Zdravstveni sustav i zdravstvena zaštita su  javno dobro koje pripada svim građanima Republike Hrvatske. Ustav RH garantira socijalnu državu koja jamči zdravstvenu i socijalnu zaštitu, u HSS-u se pitamo je li to uistinu tako?

Država je nacionalizirala bolnice 2013., u Brodsko-posavskoj županiji spojila dvije opće bolnice koje su u trenutku nacionalizacije ( nazvane sanacijom) zajedno imale 671 akutnu postelju,  Brodsko-posavska županija je u trenutku zakonom obvezujuće predaje bolnica tražila sljedeće:

Tijekom sanacije i dvije godine nakon sanacije :

  • Imovina bolnica ne može se prodavati, otuđivati  ili na bilo koji drugi način opterećivati već se istom mora upravljati po načelu dobrog gospodara,
  • Tijekom sanacije i dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije neće doći do ukidanja bolničkih odjela niti djelatnosti u općim bolnicama
  • tijekom sanacije neće doći do otpuštanja zaposlenika u općim bolnicama

Dogodilo se upravo suprotno:

  • bolnice su spojene,
  • broj zaposlenih se smanjio i
  • broj akutnih postelja temeljem čega se ugovara plaćanje od strane HZZO-a se smanjio.
  • bolnice su stvorile nove dugove u visini 130 mil. kn

Danas bolnice žele denacionalizirati, a troškove promašenih politika nametnuti  građanima kroz uvećano dopunsko zdravstveno osiguranje.

HSS zahtijeva sanirane dugova bolnica prije povratka osnivačima, tražimo povećanje broja akutnih kreveta za  opće bolnice u Brodsko-posavskoj županiji i reviziju ugovora s HZZO-om, to je jedini način za pozitivno poslovanje.

Građani Brodsko-posavske županije imaju pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, deklarirano socijalna država mora osigurati dostupnu i cjelovitu zdravstvenu zaštitu svima bez novog osiromašivanja građana.- reakcija i stav je HSS-a Brodsko-posavske županije na temu novonastale situacije u zdravstvu.

 

Ostavi komentar