Dvoje HSS-ovaca Vlada imenovala zamjenicima ministara poduzetništva i obrta i turizma

Objavio 25. veljače 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Vlada je danas na svojoj sjednici između ostalog raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Danas je imenovano i dvoje HSS-ovaca – Mario Turalija za zamjenika ministra poduzetništva i obrta i Martina Jantol za pomoćnicu ministra turizma.

Cjelovito pripćenje Vlade donosimo u nastavku.

Na zatvorenom dijelu današnje, 5. sjednice Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 25. veljače 2016. godine, te za Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), u formatu ministara zaduženih za unutarnje tržište i industriju, 29. veljače 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.

Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Imenovala je Miru Škrgatića zamjenikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Antu Babića zamjenikom ministrice socijalne politike i mladih, Tomislava Ivića zamjenikom ministra obrane. Lea Preleca Vlada je imenovala zamjenikom ministra gospodarstva, a Marija Turaliju zamjenikom ministra poduzetništva i obrta. Zamjenikom ministra zaštite okoliša i prirode, Vlada je imenovala Marija Šiljega, zamjenikom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Hrvoja Šlezaka, a zamjenikom ministra zdravlja Ivana Bekavca. Baricu Novosel imenovala je zamjenicom ministra pravosuđa, Sonju Bošnjak zamjenicom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Sandra Nižetića zamjenikom ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Daglas Koraca razriješen je dužnosti zamjenika ministra turizma, a novim je zamjenikom imenovan Robert Pauletić.

Vlada je pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture imenovala Gorana Šarina.

Razriješila je dosadašnjeg pomoćnika ministrice socijalne politike i mladih Hrvoja Sadarića, a pomoćnicom ministrice imenovala Dianu Topčić Rosenberg te Josipa Masnića imenovala pomoćnikom ministrice.

Pomoćnikom ministra kulture Vlada je imenovala Blaža Žilića.

Irina Zupan imenovana je pomoćnicom ministra zaštite okoliša i prirode.

Pomoćnikom ministra graditeljstva i prostornog uređenja Vlada je imenovala Milana Rezu.

Pomoćnicom ministra pravosuđa imenovana je Vedrana Šimundža-Nikolić.

Ivan Glušac i Božica Lapić razriješeni su dužnosti pomoćnika ministra turizma. Novim  pomoćnicama ministra turizma Vlada je imenovala Oliveru Shejbal i Martinu Jantol.

Vlada je ministra financija Zdravka Marića imenovala guvernerom Republike Hrvatske u svjetskim i europskim novčarskim institucijama: Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Multilateralnoj agenciji za osiguranje investicija, Europskoj banci za obnovu i razvoj, Inter-američkoj banci za razvoj i Europskoj investicijskoj banci.

Ministar financija Zdravko Marić imenovan je nacionalnim koordinatorom za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora.

Također, Vlada je  ministra financija Zdravka Marića imenovala Dužnosnikom nadležnim za akreditaciju.

Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Borisa Lalovca, Srđana Gjurkovića i Ivu Jelušića i imenovala Zdravka Marića novim predsjednikom Uprave po položaju te članovima koji su po položaju predsjednici Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora te saborskog Odbora za gospodarstvo Gorana Marića i Domagoja Ivana Miloševića.

Radi isteka mandata, razriješeni su dosadašnji članovi Muzejskog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja Stjepan Ćosić, Miroslav Gašparović i Vinko Ivić, a imenovani novi članovi Muzejskoga vijeća Ivo Banac, Vladimir Geiger i Zdenko Radelić.

Vlada je za člana koji će zastupati Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. odredila ministra poljoprivrede Davora Romića.

Radi odlaska na novu dužnost, Vlada je razriješila glavnog inspektora obrane general pukovnika Mirka Šundova, s danom 29. veljače.

Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Miljenka Fičora i imenovala novu članicu Upravnog vijeća po položaju, kao Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje, Ivanu Jakir-Bajo.

Vlada je razriješila dosadašnjeg povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marijana Vukovića i imenovala novog povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Kalnik Borisa Sabolića.

Ostavi komentar