Marija Kukić izabrana za novu predsjednicu Organizacije mladih HSS-a

Objavio 21. veljače 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Dvadesetšestogodišnja prvostupnica ekonomije Marija Kukić u subotu je izabrana za novu predsjednicu Organizacije mladih Hrvatske seljačke stranke (HSS), a sada će se, najavila je, koncentrirati na unutarstranačke izbore, koji će se održati 19. ožujka, kako bi mladi sudjelovali u novom vodstvu HSS-a.

Na Izbornoj skupštini Organizacije mladih HSS-a održanoj u Dugom Selu Marija Kukić predstavila je svoj program u četiri točke. Istaknula je kako će u prvoj godini mandata naglasak staviti na unutarstranačke izbore. “Mladi moraju u novom vodstvu participirati u najvišim stranačkim tijelima”, istaknula je. Kazala je da su njezini prioriteti pristupanje YEPP-u, Mladima Europske pučke stranke, te ponovna uspostava komunikacije sa zakladom Hanns Seidel, “s kojima smo godinama komunicirali.” U fokusu njezina djelovanja je i priprema za lokalne izbore.

Marija Kukić je iz Brdovca, u Zagrebačkoj županiji. Prvostupnica je ekonomije, menadžmenta u kulturi.

Mlade HSS-a na  Izbornoj skupštini pozdravio je i predsjednik stranke Branko Hrg. Istaknuo je kako prije četiri godine organizacija mladih nije niti postojala te da mu je jedan od prvih zadataka bio, kada je počeo voditi stranku, njezina revitalizacija.

Izabrani su i ostali članovi predsjedništva: potpredsjednici Marijan Mikec, Nikolina Vrbančić, Dejan Jelošek, Katarina Čorba i Ernest Ciprijanović, tajnik Marko Belošević i blagajnica Ani Rečić.

Organizacija mladih HSS-a ima oko 2000 članica i članova. Do danas ju je vodio Matej Orešković, a Marija Kukić bila je jedna od pet potpredsjednika.

Ostavi komentar