Kako se troši novac EU namijenjen poljoprivredi u državama članicama?

Objavio 25. siječnja 2016. Nekategorizirano Nema komentara

Tijekom posljednjih tjedan dana povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan u dva je navrata odgovarao na pitanja zastupnika Europskog parlamenta. Na Odboru za proračunski nadzor  u Bruxellesu odgovarao je na pitanja o razrješnici Europske komisije za 2014. godinu u prisutnosti revizora Europskog revizorskog suda. Zastupnici su postavili mnogo pitanja važnih za korištenje EU fondova i Zajedničku poljoprivrednu politiku, te razinu i značaj utvrđenih grešaka i eventualnu štetu po proračun EU.

Predstavnici Revizorskog suda naveli su kako je prosječna razina utvrđenih pogrešaka u plaćanjima u 2014. godini bila na razini prethodne 2013. godine te da ima prostora za daljnja poboljšanja. Zaključili su kako je provedba poljoprivredne politike uspješna te dali više preporuka za poboljšanja. Od konkretnih problema revizor g. Anugstyn Kubika ustvrdio je kako je u I. stupu koji pokriva mjere za organizaciju zajedničkog tržišta i izravna plaćanja utvrđena razina grešaka od 2,9% što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu te da su greške utvrđene u 17 od 18 nadziranih država članica. Revizorica gđa. Kersti Kaljulaid navela je kako je postotak grešaka u provedbi plaćanja u II. stupu ZPP-a – ruralnom razvoju te u ribarstvu iznosio prosječno 6,2 %. Države članice nisu u dovoljnoj mjeri koristile dostupne instrumente i informacije za korekciju grešaka koje bi im pomogle u smanjenju grešaka do razine od svega 2,3 %. Od 91 zahtjeva za ruralni razvoj, kod njih 14 je utvrđena pogreška. Za 3 od 14 slučajeva vjeruju kako su stvoreni lažni uvjeti koji bi odgovarali traženim kriterijima provedenih javnih natječaja. Kao tipični primjer gđa Kaljulaid je navela otvaranje tvrtki koje bi formalno ispunjavale uvjete, bile prezentirane kao mikropoduzeća ili tvrtke koje vode i čiji su vlasnici mladi poljoprivrednici, a zapravo se radilo o tvrtkama koje su bile osnivane od postojećih i uspješnih kompanija koje samostalno ne bi ispunjavale uvjete natječaja za određenu mjeru. Navedenim postupanjima ugrožava se tržišno natjecanje te se ne ispunjava svrha predviđenih mjera usmjerenih na ciljeve poput unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje mikro, malih i srednjih poljoprivrednika ili pak poboljšanje uvjeta života poljoprivrednika. Nama u Hrvatskoj ova situacija nije nepoznata jer upravo postoje indicije da se slična metodologija koristila kod natječaja za podmjeru 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH na što su upozorile različite seljačke udruge.

Povjerenik Hogan izrazio je zadovoljstvo napravljenim poboljšanjima u provedbi ZPP-a te ponovno istaknuo napredak u smanjenju razine grešaka ustvrdivši kako sustavi nadzora, iako administrativno zahtjevni, ipak funkcioniraju. Napomenuo je kako je očekivano da II. stup ima višu razinu utvrđenih grešaka jer se radi o zahtjevnijoj provedbi politike i kompliciranijem sustavu. U odgovoru na pitanja zastupnika o razini i obliku utvrđenih nepravilnosti povjerenik je kazao da kada se utvrdi pokušaj prijevare, mora biti prijavljen nadležnim vlastima i mora biti procesuiran na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. „Dakle, postoje tijela koja se bave prijevarama ukoliko su im podaci prezentirani,“ zaključio je Hogan. U slučaju da države članice ne provode mjere nadzora na zadovoljavajući način, na primjeru Češke Republike, ukazano je na mogućnost oduzimanja akreditacija nacionalnim agencijama za plaćanja u poljoprivredi kao i na mogućnost suspenzije plaćanja iz fondova namijenjenih provedbi ZPP-a, dok je u slučaju sumnje u pronevjeru sredstava EU fondova na primjeru Rumunjske istaknuo mogućnost angažiranja OLAF-a.

Na sjednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta održanoj prošlog tjedna u Strasbourgu, povjerenik Hogan podnio je izvještaj o do sada provedenim mjerama pojednostavljenja ZPP-a te o planovima za implementaciju novih mjera, a u kontekstu objavljenih prioriteta nizozemskog predsjedanja EU i prioriteta u području poljoprivredne politike koje je zastupnicima prezentirao ministar poljoprivrede Kraljevine Nizozemske Van Dam.

Od do sada provedenih mjera u olakšavanju izvršenja obveza poljoprivrednika valja podsjetiti kako je zbog zahtjevne procedure u svibnju 2015. produžen rok za podnošenje prijava za dodjelu potpora, kao i uvođenje određenih fleksibilnosti vezanih uz provedbu agroekoloških mjera. Tijekom ljeta je uspostavljena i neovisna ekspertna skupina za nadzor implementacije pojednostavljenja ZPP-a za korisnike Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Krajem 2015. godine uvedena je mogućnost prethodne provjere zahtjeva za potporu kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da isprave podnesene zahtjeve u roku do 35 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva bez naknada (penala), donesena je odluka o smanjivanju broja terenskih inspekcija kao i objedinjavanje različitih elemenata inspekcijskog nadzora u 2016. godini kako bi se nadležnim tijelima omogućilo provoditi samo one provjere koje će imati najveće učinke, kao i uvođenje dodatnih fleksibilnosti koje dozvoljavaju poljoprivrednicima da modificiraju izjave o zemljištima predviđenima za mjere ozelenjivanja što će imati pozitivne učinke na poljoprivrednike koji možda trebaju prilagoditi plan uzgoja tijekom poljoprivredne sezone. Također je uvedeno i pojednostavljenje dobrovoljno vezanih potpora poput mogućnosti nacionalnih tijela da prenose sredstva između različitih mjera. Pojednostavljenje pravila za mlade poljoprivrednike prepušteno je državama članicama kako bi se ponašala odgovarajuća ravnoteža u miješanom poduzetništvu u kojem imaju udjela mladi i ostali poljoprivrednici.

Od novih predviđenih mjera za 2016. godinu svakako je značajno uvođenje spomenutih preliminarnih provjera zahtjeva za dodjelu potpora koje će doprinijeti i smanjivanju razina pogrešaka ali i smanjivanju razine kazni za pogrešno deklariranje poljoprivrednih površina. Tu se također uvodi i mjera „žutog kartona“ tj. opomene za prvi prijestup i umanjenja kazne za taj prijestup za 50% te će taj poljoprivrednik bit podvrgnut terenskom nadzoru u sljedećoj godini. Također, tijekom 2016. godine predviđeno je i donošenje akata za uvođenje novih mjera u području ozelenjivanja koje bi trebale stupiti na snagu 2017. godine te sveobuhvatna revizija delegiranih i provedbenih akata uz javne intervencije za skladištenje poljoprivrednih proizvoda. U području ruralnog razvoja očekuje se pojednostavljivanje obveza malim poljoprivrednicima za dostavu informacija te pojednostavljenje pravila za korištenje financijskih instrumenata.

 

Ostavi komentar